100 GB Quantum-DLT i 1999.

Quantum vil lansere Super DLT midten av 1999, med en lagringskapasitet på 100 GB.

DLT-produktet med høyest kapasitet så langt, er DLT 7000 med en lagringskapasitet på 35 GB. Det har vært forventet at Quantum ville lansere en DLT 7000+ med kapasitet på 40 GB i 1998, og markedet har spekulert i at selskapet ville få problemer med å holde tidsskjemaet på ytterligere kapasitetsøkninger.

Nå sier altså Quantum at SDLT med en lagringskapasitet på 100 GB vil lanseres i midten av 1999. Selskapet tar da i bruk flere (for dem) nye teknologier. Først og fremst har de sammen med Lucent/Bell Labs utviklet en egen implementering av PRML - såkalt EPR (Enhanced Partial Response). Dernest tar de i bruk en servo slik at tapen kan leses raskere uten at lesehodet får problemer med å holde sporet. Til sist bytter de tape-mediet med en tape med større tetthet på de magnetiske partiklene.

I sum skal disse endringene gjøre det mulig å øke kapasiteten til 500 GB uten komprimering - med en overføringshastighet på 40 MB/sek.

Til toppen