100 milliarder for Telenor

Onsdag ble ifølge Aftenposten verdien på Telenor fastsatt på et møte i Goldman Sachs. Verdien ligger i prisspennet 95-120 milliarder kroner, med mulighet til fem milliarder til opp og ned.

Aftenposten skriver at representanter for Telenor, Næringsdepartementet, med ekspedisjonssjef Reier Søberg i spissen, og meglerhusene DnB Markets og Goldman Sachs samlet i London i går. Der ble blant annet prisintervallet for aksjene i Telenor bestemt. Dette intervallet blir trolig vedtatt av regjeringen torsdag og ventes å ligge på fra 95 til 120 milliarder kroner, med mulighet for ytterligere å øke intervallet med 5 milliarder opp eller ned.

Prisen på aksjene settes blant annet på bakgrunn av interessen for aksjetegningen som starter mandag og varer ut måneden. Den endelige prisen settes den siste helgen før selve børsnoteringen skjer, som er 4. desember.

I tillegg kommer hensynet til den generelle verdifastsettelsen av telekomaksjer i markedet. Sett fra nettopp denne bakgrunn vil verdien bli lavere enn først antydet. Prisspennet som tidligere er nevnt har plassert Telenor på fra 90 til 160 milliarder kroner.

Fredag skal det ifølge avisen avholdes en generalforsmaling i Telenor der emisjonsfullmakten gis, samt hvilken splitt en velger for Telenor-aksjen. Det er også ventet en offisiell melding på hva prisintervallet ender på.

Til toppen