100 millioner i musikk på tre måneder

Allerede i første kvartal med musikksalg solgte Amazon.com på nettet for 106 millioner kroner. I Norge regner Boxman med et salg på mellom 40 og 60 millioner kroner første året.

Amerikanske Amazon.com omsatte for 14,4 millioner dollar i det første kvartalet som bokhandelen har drevet med musikksalg. Online-bokhandelen skal da allerede være musikkbutikken med størst omsetning på nett, ifølge Wired News.

Også boksalget har gått rett til værs. Til sammen var omsetningen på 153,7 millioner dollar eller 1,13 milliarder kroner i tredje kvartal i år. Det er fire ganger så mye som i samme kvartal i fjor og mer enn hele fjorårssalget.

Amazon er imidlertid ikke forventet å gå med positivt resultat før årtusenskiftet, og de negative resultatene i tredje kvartal er større enn i fjor. I tredje kvartal i fjor var resultatet minus ni millioner dollar, i år 24,7 millioner dollar.

Amazon har som mål å bli et digert handlesenter på nett med et utvalg av diverse produkter. Butikken utvider trinnvis, etter bøker og musikk skal Amazon inn på film- og videomarkedet.

Amerikanske analytikere sier til Wired News at det er imponerende at Amazon kommer såpass sent på CD-markedet og likevel inntar tetposisjonen. De positive salgtallene viser at det er enkelt å utvide Amazon-konseptet til flere områder.

Administrerende direktør Marianne Løvdal i Boxman opplyser at de i Norge kommer til å omsette for mellom 40 og 60 millioner kroner første driftsåret (til 20. august i 1999). Disse prognosene er basert på de første salgsmånedene på det norske markedet.

- Vi har satt en ramme på to år til vi skal gå i pluss. Men vi ser nok positive resultater før det, tror hun og opplyser at et eventuelt overskudd vil føre til ekspansjon i nye markeder i Europa. I dag finnes Boxman, som er et svensk konsept, også i de andre nordiske landene.

Løvdal opplyser at det i Sverige, der Boxman har holdt på i ti måneder, går mot en omsetning på 100 millioner svenske kroner.

Til toppen