1000 må gå i Sverige

Omlag 1000 Ericsson-ansatte i Stockholm og omegn vil bli berørt av rasjonaliseringstiltakene innen virksomhetsområdet Infocom.

Det var på et møte i Amsterdam nylig at det ble vedtatt en omfattende spareplan som innebærer at omlag 10.000 Ericsson-ansatte verden rundt kan vente seg oppsigelse i løpet av kort tid. Det er nedskjæringer som følge av dårlig lønnsomhet i Ericsson Telecom som er årsaken til oppsigelsene. Målet for selskapet er å komme opp på samme lønnsomhetsnivå som Cisco og Microsoft.

I første omgang regnet man med at rundt 500 ansatte i Stockholm ville bli berørt av rasjonaliseringstiltakene, men nå viser det seg altså at dobbelt så mange må ta hatten og gå.

Infokoms øvrige anlegg i Sverige kommer sannsynligvis til å bli berørt i mindre grad. De nedskjæringer som er varslet i Norrköping vil imidlertid bli gjennomført som tidligere besluttet. Det er derimot ikke ventet at nedskjæringene får særlige konsekvenser for Ericsson-ansatte i Norge.

Av de 1000 personene som blir berørt i Stockholm arbeider omlag 900 i Ericsson Telecom. De øvrige er ansatte i Ericsson Business Networks. Omlag 650 av de som berøres av nedskjæringene er tjenestemenn, mens de øvrige 350 er arbeidere, melder det svenske nyhetsbyrået TT.

Forhandlingene med de ansattes organisasjoner om oppsigelsene har ennå ikke startet, og fagforeningsrepresentanter næringslivsavisen Dagens Industri har snakket med, mener det er usannsynlig at ledelsen i selskapet skulle velge konfrontasjonslinjen.

I følge et oppslag i Dagens Nyheter i dag ligger det imidlertid an til en formidabel dragkamp om de varslede nedskjæringene. Innen Ericsson Infocom pågår det i følge avisen en intens kamp mellom to ulike ledelseskulturer, der konsernledelsen med administrerende direktør Lars Ramqvist i spissen, representerer den gamle Ericsson-ånden og vil gå forsiktig fram med beslutninger om bemanningskutt. På den andre siden står Infocoms ledelse, der administrerende direktør Anders Igel kjemper for å gjennomføre de planlagte nedskjæringer så fort som mulig - helst før jul.

Igels mål er å komme den dårlige lønnsomhet innen virksomhetsområdet til livs så fort som mulig - en lønnsomhetsutvikling som uke for uke bidrar til å presse ned selskapets aksjekurs.

Igel skal også ha vært en av dem som presset hardest på for å gjennomføre nedleggelsen av Ericssons anlegg i Norrköping tidligere i år.

Dagens Nyheter skriver i dag at Ericssons konsernledelse overfor Infocoms utenlandske enheter har meddelt at de fleste av de 10.000 arbeidsplassene som skal kuttes i selskapet skal skje i Sverige. I følge avisen vil omkring halvparten - 5000 - av disse bemanningskuttene skje i Sverige.

Dette blir imidlertid avvist av Infocoms informasjonssjef, Per Zetterquist.

- Dette er tall jeg ikke kjenner igjen, sier han.

Til toppen