128-biters kryptering godkjent

Det amerikanske handelsdepartementet vil tillate VeriSigns 128-biters kryptering til bruk i krypterte sendinger til og fra USA. Men innad i USA kan du ikke benytte VeriSign-krypteringen.

Det amerikanske handelsdepartementet vil tillate VeriSigns 128-biters kryptering til bruk i krypterte sendinger til og fra USA. Men innad i USA kan du ikke benytte VeriSign-krypteringen.

California-selskapet fikk mandag beskjed om at det amerikanske handelsdepartementet hadde gitt grønt lys for eksport av VeriSigns 128-biters krypteringsteknologi.

VeriSign er første og til nå eneste firma som har blitt godkjent av det amerikanske handelsdepartementet. Lisensen som VeriSign fikk har vært til høring hos FBI og National Security Agency (NSA). Selskaper og banker som allerede har fått utstedt VeriSign Global ServerIDer vil være berettiget til å bruke 128-biters kryptering internasjonalt.

Og de første kundene har allerede uttrykt sin glede over de amerikanske myndighetenes godkjennelse av krypteringsteknologien:

- Som en allerede bruker av VeriSign Digital ID for å gi våre kunder best mulig sikkerhet, ser FedEx frem til å bruke de nye sertfikatene slik at transaksjonene med vår internasjonalt voksende kundemasse kan bli tryggere, sier Dennis H. Jones, informasjonsdirektør i Federal Express Corp.

Amerikanske myndigheter tillot nylig finansielle instituasjoner å bruke 128-biters kryptering. Det er derfor på tide at også banker og andre bedrifter også får tilgang til tryggere kommunikasjonsteknologi. Sterkere kryptering er ikke bare til fordel for de som har kontorer utenfor USA, men også de med kunder, leverandører og partnere i utlandet, skriver VeriSign i en pressemelding.

En 40-biters kryptering tar cirka åtte timer å knekke. En 128-biters kryptering er til sammenlikning 309.485.009.821.345.068.724.781.056 ganger vanskeligere å knekke. Det vil si at det vil ta mer enn to trillioner år å knekke koden med samme teknologi som ble brukt for å knekke 40-biterskoden.

VeriSign Global Server ID vil være klar for salg 21. juli og vil koste USD 695. Dette inkluderer, i tillegg til det som standard følger med Secure Server ID, 24 timers support og USD 100.000 beskyttelse mot svindel og tap ved bruk av Server ID.

Til toppen