13 mrd for kvart televerk

Både Ameritech og Telecom Italia er villige til å bla opp med over 20 mrd. østerriske shilling (ca. 13 mrd. kr) for en fjerdedel av det østerriske televerket. I løpet av oktober blir det klart hvem som blir televerkets nye internasjonale partner.

Østerriske myndigheter skal bestemme seg for hvem av de to budgiverne som får tilslaget på 25 prosent pluss en aksje i Telekom Austria en gang i oktober. Uansett hvilken av de to budgiverne som velges vil Telenor være en av televerkets konkurrenter innenfor mobiltelefoni, gjennom selskapets eierandel på 17,45 prosent i mobiloperatøren Connect Austria. Connect Austria har nylig åpnet sitt GSM 1800-baserte mobilnett i landet og vil konkurrere med de to eksisterende operatørene på GSM 900, det delvis statseide Mobilkom Austria og det private MaxMobil.

Både Ameritech og Telecom Italia har erfaring i Østerrike fra før. Telecom Italia leverte sitt bud på televerket da det ble klart at et eierskap i Telekom Autstria ikke ville komme i konflikt med aksjeposten i Mobilkom, som selskapet kjøpte i fjor, blant annet i konkurranse med Tele Danmark. Ameritechs erfaring i landet er nettopp gjennom Tele Danmark, som er en av Telenors medpartnere i Connect Austria, med en eierandel på 15 prosent.

Talsmann for Ameritech, David Onak, sier at potensialet i Østerrike er stort, og at dette er årsaken til selskapets interesse for det østerriske telemarkedet .

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg skal morselskapet til Telekom Austria, som er det østerriske post og televerket, ha uttrykt ønske om å utsette en ny ordinær delprivatiseringsrunde med minst to år, for om mulig å oppnå en bedre pris på selskapet.

Mobiloperatører i Østerrike:
Connect Austria

Mobiloperatør nummer tre. Eies av Tele Danmark (15%) , Telenor og britiske Orange (begge 17,45 prosent) og tyske Viag (20%), samt lokale eiere.
MaxMobil

Landets andre mobiloperatør, som eies av flere, blant annet Deutsche Telekom via T-Mobil: 25% og Siemens med 14%.
Mobilkom Austria

Telecom Italia eier 25%, mens Telekom Austria eier resten.

Til toppen