30 millioner bruker CDMA-mobiler

CDMA Development Group (CDG) publiserer tall som forteller at det i verden i dag er 30 millioner abonnenter på mobilsystemer som benytter CDMA-teknologi, i hovedsak i USA.

Den globale mobilverdenen er dominert av GSM/PCS-standarden (global system for mobile communications/personal communications services), som har størst utbredelse i Europa og Asia, foruten en rekke operatører i USA.

Et av de største alternative systemene, som har størst utbredelse i USA, er CDMA (code division multiple access).

Likevel har CDMA-teknologien nådd en viss utbredelse i sine kjerneområder, og CDMA Development Group (CDG) melder nå at det finnes i underkant av 30 millioner telefonbrukere innenfor dette systemet, nærmere bestemt 28,5 millioner ved utgangen av mars. Antall brukere har økt med 309 prosent på ett år, heter det i meldingen.

Dette er likevel lite sammenliknet med at GSM-standarden har 160 millioner brukere.

Tallene fra CDG forteller at 8,8 millioner av kundene finnes i Nord-Amerika, et tall som vokste med 124 prosent siste år. CDG-sjef Perry LaForge, sier CDMA-teknologien har vokst raskt på bare fire år som en alternativ global mobilstandard.

I Asia/Oceania-området, som var den første regionen der CDMA-teknologien ble tatt i bruk for mobiltelefoni, er det 18 millioner brukere, mens det i Mellom- og Sør-Amerika finnes halvannen millioner CDMA-brukere.

I Europa eksisterer CDMA-teknologien så å si ikke i kommersielle mobilnett.

Blant de fordelene LaForge mener CDMA har er muligheten for overføringshastigheter på inntil 64 kbps (kilobits per sekund), som det nå er åpnet mulighet for i Japan.

Til toppen