400.000 svensker bruker nettbank

Svensker er langt flinkere enn nordmenn til å benytte seg av internettbaserte banktjenster. I følge Arild Bjørn-Larsen i Spray GK må norske banker selv ta mye av skylden for den trege utviklingen. Mens Norge har rundt 40.000 nettbankbrukere, utfører hele 400.000 svensker sine banktjenester via Internett.

Arild Bjørn-Larsen, daglig leder i Spray GK, sier til digi.no at nett-tjenester brukes som et konkret konkurransevåpen i Sverige. Svensker er flinkere enn nordmenn til, og også mer opptatt av, å spare penger. Bruk av nettbank er en effektiv og billig måte å gjøre det på.

- Hvis en eller to norske banker tydelig og artikulert markedsfører en billigere bankløsning, vil det komme i Norge. De norske bankene har vært alt for passive. De har ikke prøvd å få kundene til å forstå hvorfor de bør bruke nettbank.

Svenska Enskilda Banken, som er størst på nett i Sverige, har drøye 180.000 nettkunder. Kreditkassen, som er størst på nett i Norge, har 17.000 kunder som aktivt bruker nettbank, opplyser talsmenn for bankene.

Børre Gundersen, Internett-ansvarlig i Kreditkassen, forteller at det totale antallet nettbank-brukere i Sverige er omtrent 400.000, mens det i Norge ligger mellom 40.000 og 50.000.

Gundersen mener forskjellen bunner i at vi ligger 18 måneder etter vårt naboland når det gjelder bruk av Internett til nyttetjenester.

- Dette er bare noe vi har konstatert, det er vanskelig å si hvorfor det er sånn. Svenskene er helt i verdenstoppen når det gjelder satsing på Internett.

- Har norske banker vært for passive når det gjelder satsing på nettbank?

- Vi har vært aktive i forhold til våre egne målsettinger, svarer Gundersen. Og legger til at kundene også blir mer opptatt av det. Han vil ikke ut med om det er budsjettert med markedsføring av nettbank-tjenester, men det er viktig, avslutter han.

Joakim Sjöman i Andersen Consulting sier til Computer Sweden at konsumentene viser stor interesse for hjemme-PC-er, og fordelaktige skatteregler har gjort hjemme-PC-ordninger fordelaktige.

Samtidig blir det vanligere å gjøre sine banktjenester på Internett. I Sverige spør man ikke lenger hvorfor noe skal gjøres innen e-handel, snarere hvordan det skal gjøres, og når.

Bjørn Boberg, markedsdirektør i Andersen Consulting i Oslo, sier til digi.no at han er uenig i at det er vesentlige forskjeller i bruk av Internett, innen Norden.

- De nordiske landene synes å være like modne når det gjelder Internett, både som kommersielt medium og informasjonsmedium. Boberg legger til at en sikkert kan finne visse forskjeller, men i det store og hele befinner de nordiske landene seg i et forsøksstadium når det gjelder å utnytte de mulighetene som nettet gir.

Til toppen