60-tommers skjerm fungerer som interaktiv tavle

Eyegonomic har prestert en 60-tommers flatskjerm som man kan tegne på, manipulere objekter og dele bildet til over Internett.

Eyegonomic er et dansk selskap med flatskjermer som spesialitet. I samarbeid med en rekke europeiske bedrifter og organisasjoner, og med støtte fra EU-prosjektet "The Disappearing Computer", har det utviklet en 60 tommers flatskjerm som kan stå fritt i et rom og tegnes på.

Det er med andre ord snakk om en enorm trykkfølsom skjerm der objekter manipuleres ved hjelp av store spesialpenner. Eyegonomic tror dette er teknologi som vil appellere til intense brukere av tavler, siden bruken er identisk, samtidig som datateknologien medfører nye fordeler. Skjermbildet vil ikke bare kunne fanges opp og lagres som en vektortegning (hvilket for så vidt er en funksjon som dekkes av noen kjente eksisterende løsninger), men også spres over et nettverket til andre Eyeboard eller til andre skjermer, slik at man kan få desentraliserte møter der alle vil kunne bidra med et grafisk uttrykk for sine synspunkter.

Eyeboard har fått en fysisk utforming som gjør at den vil kunne plasseres fritt i et rom. Den lille platen på baksiden er der bildet projiseres på skjermen bakfra. Siden Eyeboard er bakgrunnsbelyst, vil bevegelser foran den aldri skygge for bildet.

De første eksemplarene vil tilbys det europeiske markedet i desember i år, og koste 3395 euro. Konkurrerende løsninger skal ligge om lag dobbelt så høyt i pris. Et eksemplar er sendt til New York, der det vil bli utstilt og eventuelt også solgt fra en "ledende designerforretning". Markedsføring i USA er ellers utsatt inntil videre.

Eyegonomic antar at verdensmarkedet foreløpig bare er på et par tusen enheter i året. Konkurranseargument, utenom pris og funksjonalitet, er design.

Til toppen