Arkiv

Fant 829 artikler om emnet Debatt [fjern]

Tittel Dato

KOMMENTAR: Tre tips for bærekraftig teknologi

Våre smarte samfunn koster – og det er miljøet og mennesker tidlig i verdikjeden som tar den største regningen.

KOMMENTAR: Hva koster det å la være?

Når de fleste virksomheter i dag velger skyløsninger for å øke fleksibiliteten, få skalerbarhet, smartere databruk og ikke minst bedre IT-sikkerheten, er det helt avgjørende at alle følger med i timen.

KOMMENTAR: En fyrlyktpris som forplikter

Felles Datakatalog fikk velfortjent nok Fyrlyktprisen under Nokios 2019 i Trondheim. Det er en pris som forplikter når vi nå står overfor et paradigmeskifte i digitaliseringen av offentlig sektor.

KOMMENTAR: Norsk helsevesen – lykke til i den digitale hverdagen!

KOMMENTAR: Er podkast kun for hørende?

De siste årene har podkast hatt en enorm økning i popularitet. Men er podkast kun for personer som kan høre? Med enkle grep kan faktisk podkaster bli tilgjengelig også for personer som har vansker med å høre lyd.

KOMMENTAR: Kunstig intelligens Norge – et digitalt lappeteppe

Nabolandene våre satser knallhardt på kunstig intelligens og det synes i deres strategier, statsbudsjetter og på rangeringer. Statsbudsjettet ser ut til å mangle en liknende satsningsvilje, selv om vi står ved et viktig veiskille.

KOMMENTAR: Outsourcing Nearshoring av utviklere til lavkostland – hvorfor feiler så mange?

Utviklingssjef Jan Strandbakke i Tripletex har åtte råd.

KOMMENTAR: Informasjonsteknologi, Huawei og 5G-nettet

I en globalisert konkurranseøkonomi er konsekvensen at de presumptivt beste produktene erobrer markedet, skriver vår bidragsyter Sigmund Hov Moen.

KOMMENTAR: Hvilken verdi har digitaliseringsrådet?

KOMMENTAR: Farene fra nasjonal datakriminalitet krever nye tiltak

KOMMENTAR: – Norge trenger en nasjonal minstelønn

Det er lov å betale folk elendig lønn. Ingen kan kreve at de som selger deg varer i en butikk eller sykler rundt med varer skal få en lønn å leve av, skriver bidragsyter Even Bolstad.

KOMMENTAR: Når IT-sikkerhet også fenger organisasjonspsykologer, virker historiefortellingen

KOMMENTAR: Sikkerhetsmåneden Tømmernes problematiserer sikkerhetsmåneden uten å ha annet enn anekdoter å vise til

KOMMENTAR: Digitalisering er å dele

Digitalisering handler ofte ikke om å lage avanserte systemer som automatise-rer en definert prosess, men å synliggjøre informasjon og la mottakerne ta egne beslutninger.

KOMMENTAR: Kortere vei fra forskning til arbeidsplasser

KOMMENTAR: Åpent brev til digitaliseringsminister Nikolai Astrup

5 tiltak for at digitaliseringsdirektoratet skal bli vellykket.

KOMMENTAR: Datasikkerhet Bergen framstår nå som dårligst i landet på datasikkerhet. Da holder det ikke å være lei seg

– Nok en datatabbe i Norges nest største by gir inntrykk av at kommunen ikke tar sikkerhet på alvor. Nei, hvorfor skulle den det – tabbene får jo bare konsekvenser for svakt stilte innbyggere, skriver Ole Petter Pedersen – redaktør i tu.no.

KOMMENTAR: Cookie-krav skjerpet av uvitenhet?

I denne artikkelen ser advokat Christine Stousland i Bull & Co på hvordan tendenser i EU tilsier at kravene til samtykke ved bruk av cookies er strengere enn det vi tidligere har antatt i Norge.

KOMMENTAR: EU-domstolen om fjerning av ulovlig innhold fra Facebook

EU-domstolen har avgjort en prinsipiell sak om plattformers ansvar for å fjerne ulovlig innhold på internett.

KOMMENTAR: Sikkerhetsmiljøer bør lære av gaming-industrien!

KOMMENTAR: EU-domstolen presiserer samtykkekrav til cookies

Cookies har den siste tiden skapt hodebry og irritasjon for mange, både de som skal forholde seg til et uharmonisert regelverk, og de som daglig trykker vekk pop-ups mens de surfer på nettet. EU-domstolen har nå kommet med flere viktige avklaringer, som vil ha betydning for de fleste som drifter nettsider i EU/EØS.

KOMMENTAR: Creative Commons Fremtidens skole er bygget på delingskultur


KOMMENTAR: Nasjonal sikkerhetsmåned Når norske sikkerhetsmyndigheter foreskriver skippertak som metode i 2019


KOMMENTAR: En dult er ikke nok

Nasjonal Sikkerhetsmåned er et viktig initiativ for å rette søkelyset mot noen av våre største trusler. Allikevel er ikke en «dult» nok, særlig for private aktører, som er nødt til å gjøre økonomiske vurderinger når de skal investere i IT-sikkerhet.

KOMMENTAR: Om data, lederansvar og forvirringsmatriser

I en datadrevet bedrift slutter ikke ledere å ta beslutninger - men beslutningene handler ikke lenger om hva som skal gjøres, men hvilke modeller som skal brukes til å bestemme hva som skal gjøres.

KOMMENTAR: Nasjonal sikkerhetsmåned: Hva er alternativene?

Thomas Tømmernes i Atea og Trude Talberg-Furulund i NorSIS har skrevet gode og viktige synspunkter knyttet til Nasjonal sikkerhetsmåned som akkurat har startet.

KOMMENTAR: Sikkerhetsmåneden – en besværlig, men nødvendig sikkerhetsdult

KOMMENTAR: En sikkerhetsmåned til besvær?

Selv om jeg virkelig nyter oppmerksomheten fagområdet mitt får i oktober, så ser jeg med bekymring på sikkerhetsslurvet det åpner for resten av året.

KOMMENTAR: Legal Design – hvordan smarte ting kan forklares på en smart måte

Smart-hus teknologi skyter fart og konsepter for smarte byer utvikles. Google og Amazon inntar våre hjem og biler. Men hva med sikkerhet, personvern og hensynet til konkurranse når teknologigigantene overtar livene våre?

KOMMENTAR: Viktige avklaringer fra EU-domstolen om retten til å bli glemt 

EU-domstolen avsa i går to dommer med prinsipiell betydning for hvordan den såkalte «retten til å bli glemt» gjelder for søkemotorer. Den første dommen avklarer hvor langt ut i verden man har rett til å bli glemt, mens den andre dommen omhandler såkalte spesielle kategorier av personopplysninger.

KOMMENTAR: Flere viktige dommer for personvernet ventet fra EU-domstolen

Norsk personvernrett er gjennom personvernforordningen (GDPR) i all hovedsak EU-rett. EU-domstolen, som i siste instans fortolker EU-retten, har flere viktige personverndommer på trappene.

KOMMENTAR: Er det rom for mangfold i digitaliseringen av offentlig sektor?

Abstraksjoner er ekte vare. Derfor kan vi ikke drive digitalisering på bakrommet.

KOMMENTAR: Vidvinkel på digital ledelse

Ledelse i en digital verden innebærer først og fremst at lederrollen får et nytt innhold.

KOMMENTAR: 6 av 10 mener sosiale medier bør kunne stenges i krisesituasjoner - er det lurt?

Kildekritikk og regulering fremfor stengte sosiale medier

KOMMENTAR: Maling og bits: Digitalisering for differensiering

Digitalisering handler ikke om å redusere kostnader, men om å selge mer og å transformere bedriften. Malingprodusenten Jotun er stille og rolig i ferd med å revolusjonere sitt marked med teknologi.

KOMMENTAR: Det kan være farlig å gå på jobb uten å ha på seg noe «smart»


KOMMENTAR: Fysiske krav i politiet kan hindre rekruttering av datahoder

Hvis alle som ønsker seg en karriere i politiet ser for seg at de må være gode på å løpe langt og fort og løfte tungt, så har vi et problem - fordi stadig flere og flere forbrytelser blir virtuelle.

KOMMENTAR: 4 tiltak for en mer ryddig, digital valgkamp

Valgkampen har blitt endret av sosiale medier.

KOMMENTAR: Universell utforming Digitalisering som inkluderer, ikke ekskluderer

Internett er ikke for alle. I en stadig mer digitalisert hverdag der et flertall av selskapene kommuniserer med kundene sine via en app eller hjemmeside, må vi sørge for at de digitale verktøyene som vi omgir oss med, også er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne.

KOMMENTAR: Syv praktiske råd: Slik sikrer du sensitive data

KOMMENTAR: Kunstig intelligens AI: Husvarm teknologi i mange bransjer, men er det noe for deg?


KOMMENTAR: Bør IT-sikkerhet likestilles med HMS-kravene?

Fortsatt er det strengere sikkerhetskrav til de fysiske omgivelsene på jobb, enn til våre digitale arbeidsverktøy. Det bør snarest komme konkrete pålegg for opplæring av IT-sikkerhet for alle virksomheter som jobber med samfunnskritiske tjenester.

KOMMENTAR: Kortreiste data og digital kriseberedskap

– Hvis brorparten av samfunnets digitale tjenester produseres utenfor Norges grenser vil nasjonen raskt bryte fullstendig sammen hvis de opphører, skriver HPEs norske teknologidirektør.

KOMMENTAR: Fjern det digitale klasseskillet i skolen


KOMMENTAR: 6 råd du må ta hensyn til når du implementerer cyber-fysiske systemer (CPS)

Et aspekt ved den industrielle digitaliseringen, eller Industri 4.0 som det også kalles, er den sømløse integrasjonen mellom dataløsningen i skyen og de fysiske komponentene på bakken. Her er noe av det du må ta hensyn til når du implementerer cyber-fysiske systemer.

KOMMENTAR: – Ikke mye hjelp å få i NSMs veiledning til ny sikkerhetslov

KOMMENTAR: Sikkerhet i skyen

Ian Massingham i AWS har disse rådene til bedrifter som vil sikre bedriftens løsninger i skyen.

KOMMENTAR: Deling av data Den viktigste ikt-politiske utfordring Norge står overfor

Debatten om behovet for en nasjonal datadelingsstrategi fortsetter. Det siste bidraget er en interessant rapport som Menon har utført på oppdrag fra Forskningsrådet.

KOMMENTAR: Når et hull blir en bakdør


KOMMENTAR: Sikkerhetsloven Den nye sikkerhetsloven legger til rette for fleksible løsninger, men sier lite om tiltak som må etableres

Fant 829 artikler. Viser 201–250.

Til toppen