Arkiv

Fant 829 artikler om emnet Debatt [fjern]

Tittel Dato

KOMMENTAR: Akson Digital transformasjon med software-utvikling gir mye mer for pengene

«Akson handler om digital transformasjon, ikke softwareutvikling», sier divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse, Karl Vestli. – Det er nettopp softwareutvikling som mangler, parerer Christin Gorman.

KOMMENTAR: Akson Akson handler om digital transformasjon, ikke softwareutvikling

Christin Gorman trekker bastante konklusjoner om Akson, men kan hun ha misforstått hva dette dreier seg om, spør Karl Vestli, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse.

KOMMENTAR: Kongresshøring Er de store tek-selskapene til glede for samfunnet?

– Det er mange grunner til å stille spørsmål ved de fire store tek-selskapenes bidrag til konsumenter og samfunn, skriver tre forskere tilknyttet DIG-senteret ved NHH.

KOMMENTAR: Akson Akson – årets sommerkrangel

Legg prestisje til side og gå gjennom Christin Gormans og Robert Steens innvendinger og råd, oppfordrer TU Media-leder Jan Moberg de ansvarlige bak Akson-prosjektet.

KOMMENTAR: Akson God dag Akson! Økseskaft

Helsedirektør Bent Høie og direktør for e-helse-direktoratet Christine Bergland har begge vært ute for å forsvare Akson-prosjektet i flere fora. Men de svarer ikke på kritikken, skriver Christin Gorman.

KOMMENTAR: Digitalisering i EU Utenforlandet Norge og den europeiske digitaliseringen

Siden folkeavstemningen i 1994 er Norge blitt digitalisert inn i EU. Bør vi også få lov til å delta i de politiske prosessene som utformer reguleringene, spør Sverre Bauck.

KOMMENTAR: Digitalisering i oljebransjen Teknologi er nøkkelen til fremtiden

For at vår industri skal være konkurransedyktig må vi henge med i tiden, skriver Norsk olje og gass i et tilsvar til TU Medias administrerende direktør Jan Moberg.

Musk: – Folk som ikke tror AI blir smartere enn dem, er veldig mye dummere enn de tror

Den frittalende Tesla-gründeren sparker nok en gang alle veier.

KOMMENTAR: Omstilling i offentlig sektor Arkivets kritiske rolle i omstillingen av offentlig sektor

Omstilling og innovasjon krever noe mer enn digitalisering. Igjennom digital transformasjon skaper vi noe nytt som sikrer at verdiskapingen øker i samfunnet vi lever i. Samspillet mellom mennesker og teknologi gir effekter som til sammen er større enn summen av delene.

KOMMENTAR: Datasikkerhet Tre tiltak for å sikre digitale arbeidsplasser i «den nye normalen»

Covid-19 har på rekordtid presset frem en digital transformasjon. Den tradisjonelle arbeidsdynamikken er borte, og hjemmekontoret har for mange blitt stedet der jobben gjøres.

KOMMENTAR: Inkluderende koder søkes

Dette er ikke en stillingsannonse, men en erkjennelse av at vi ikke er gode nok til å gjøre tjenester tilgjengelige for alle. Skal vi lykkes med å skape løsninger som inkluderer alle må vi derfor starte med å stille høyere og mer konkrete krav når vi ansetter kodere.

KOMMENTAR: Risikovurdering Sikkerhet i usikre miljøer

Mike Andersen mener Tiktok bare er ett av mange usikkerhetsmomenter vi må forholde oss til.

KOMMENTAR: Arkiv er ikke bare gamle data

I Egypt var pyramidenes topper en gang dekket av gull. I moderne virksomheter har vi digitale pyramider, der “gullet” er kunnskap og innsikt. Grunnmuren er bygget av data.

KOMMENTAR: Hvordan sikre at kunstig intelligens er menneskeorientert

Kunstig intelligens stiller strenge etiske krav. EU-kommisjonens ferske digitale strategi har til formål å gjøre det lettere og sikrere å bruke kunstig intelligens. Her bør også norske virksomheter kjenne sin besøkelsestid.

KOMMENTAR: Ingen har en velfungerende hybrid sky

IT-avdelinger kan i snitt spare nærmere 70 arbeidstimer i uka på å endre tilnærming, skriver Geir Rostadmo-Strømme, norgessjef i Dell Technologies.

KOMMENTAR: IT-prosjekter Åtte fellesnevnere i et godt IT-prosjekt

Valgene i planleggingsfasen avgjør om man blir del av den gode eller den dårlige statistikken.

KOMMENTAR: Facebook mister ansikt og børsverdi

At emneknaggen #BoycottFacebook brukes oftere av konsumenter og selskaper, burde få alarmen til å gå i Facebooks hovedkontor i Palo Alto, skriver bidragsyter og NHH-professor Tor W. Andreassen.

KOMMENTAR: Akson: Prosjektet har for høy risiko med for mange uavklarte problemstillinger

En ny kvalitetssikringsrapport påpeker svakheter i organisering, styring og gjennomføring av Akson-prosjektet. Men det er kommentarene om de teknologiske føringene som er de mest alarmerende.

KOMMENTAR: Takk for tilliten – hittil

Da korona-utbruddet var på sitt verste ba jeg og flere av mine bransjekolleger det offentlige om ikke å ta foten av gassen. Og mye tyder på at de har tatt ansvaret, holdt foten på gasspedalen og aktivert «cruise control».

KOMMENTAR: Hvordan gå fra festtaler til verdiskapning i forvaltningen? Tre tips!

Her er tre tips til innovasjon og verdiskaping for dataøkonomien.

KOMMENTAR: Hvem har ansvaret når tillit misbrukes av våre aller nærmeste?

Når sikkerhetsrådene fra virksomheter er at kunden ikke må gi fra seg koder, kontonummer osv. er det gode råd. Samtidig tar ikke rådene høyde for hvor lett det likevel er å skaffe seg den informasjonen når den som utnytter situasjonen er en av kundens (offerets) aller nærmeste.

KOMMENTAR: Akson og ny e-helselov

Akson er noe langt mer enn «nok et digitaliseringstiltak». En ny e-helselov utfordrer det kommunale selvstyret, og kan åpne for at staten overtar styringen av den kommunale primærhelsetjenesten.

KOMMENTAR: Fra arkiv til innovasjon

De færreste får blodet til å bruse av tanken på arkivering, men dette kan være en av de mest innovasjonsfremmende oppgavene du gjør. Arkivering går fra å være en øvelse for de med silkehansker og lupe, til de med datavalideringsverktøy og energidrikk.

KOMMENTAR: Demokrati er viktigere enn etterretning

De valgene vi foretar oss i dag, vil legge grunnlaget for hvordan vi som samfunn forstår demokratiet og rettsstaten i fremtiden, skriver Johannes Brodwall, Britt Lysaa, Eivind Arvesen og Simen Bakke, initiativtakere bak oppropet mot tilrettelagt innhenting.

KOMMENTAR: Det er klart vi skal tilbake på jobb

Men det er ikke sikkert det kommer til å bli like fullt på kontoret. 2021 er multicloudens år. For mange vil det bety store forandringer på forretningsmodell, arbeidsflyt, rapportering og tilhørighet til arbeidssted. 

KOMMENTAR: Koronakrisen en katalysator for bedre cybersikkerhet

Kriminelle ser på koronaepidemien som en gyllen mulighet. Da bør cybersikkerhet høyere på agendaen i offentlige og private virksomheter.

KOMMENTAR: Ny e-lov bidrar til et tryggere Norge

Nå er den nye etterretningstjenesteloven vedtatt i Stortinget. Det er jeg glad for. Den nye loven gjør E-tjenesten i stand til å følge den teknologiske utviklingen. Vi vil oppdage flere av truslene som er rettet mot oss fra utlandet, og vi blir bedre i stand til å motvirke dem.

KOMMENTAR: Når krisen slår inn, får hackerne blod på tann

Det er nettopp når fokuset ligger på liv og helse, og ikke på sikkerhet, at IT-kriminelle ser sitt snitt til å ramme oss hardest.

KOMMENTAR: Norge må ha en visjon for fremtidens datadrevne samfunn

Den norske regjeringen legger i år frem flere viktige stortingsmeldinger om elektronisk kommunikasjon og overgangen til en datadrevet økonomi. Så langt mangler en tydelig visjon og konkrete mål.

KOMMENTAR: Kunstig intelligens er fremtiden for forsikring

Kunstig intelligens utvikler seg og blir tatt i bruk raskere enn mange kanskje forutså. En bransje som allerede er i gang, men der potensialet fortsatt er enormt, er forsikringsbransjen.

KOMMENTAR: Bærekraftige IT-studier Bærekraft må inn i IT-utdanningene

Korona-krisen har med tydelighet vist oss hvordan vi kan jobbe og leve mer bærekraftig gjennom digitalisering. Nå blir vi nødt til å spørre oss; var den «gamle normalen» virkelig en god tilstand?

KOMMENTAR: Spreng de offentlige datademningene

Offentlige data tilhører offentligheten, skriver administrerende direktør Øystein E. Søreide og Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia.

KOMMENTAR: Intet digitaliseringsløft uten en konkurransedyktig IKT-næring

Selv om landet så smått begynner å åpnes igjen, og flere returnerer til arbeidsplassen, har Covid-19 rammet mange bransjer brutalt.

KOMMENTAR: Hvorfor lyktes ikke Nav med å lage en digital løsning for lønn til permitterte?

Hvorfor klarte Skatteetaten å ta frem en kompensasjonsordning for næringslivet på rekordtid, mens NAV ikke har lyktes med å lage en digital og automatisert løsning for utbetaling av lønn til permitterte?

KOMMENTAR: Digital distriktsutvikling?

Skal vi skape verdifulle digitale tjenester, må de utformes med utgangspunkt i de verdiene vi ønsker at samfunnet vårt skal bygges videre på.

KOMMENTAR: Digitale omstillingsgrep

I morgen kommer ny og mer langsiktig tiltakspakke. Det må ikke bare være krisehjelp, men også omstillingshjelp med kraftfulle investeringer i digital infrastruktur, kompetanse og tilgjengeliggjøring av data.

KOMMENTAR: Ingen innovasjon i krisetid?

Gode digitale grunnstrukturer og etablerte løsninger er avgjørende om teknologien skal bidra til effektiv krisehåndtering.

KOMMENTAR: digital utpressing Utpressing virker og truslene blir mer skreddersydd

Trusler på e-post blir grovere, skarpere, mer troverdig og mer skremmende. Du bør imidlertid ikke la deg skremme, skriver Vegard Kjerstad, leder av Ateas Incident Response Team.

KOMMENTAR: Datadrevet inntektsjakt

Norsk økonomi har vært under omstilling lenge før COVID-19. Behovet for å gjøre mer for mindre er ikke nytt, men mulighetene for å gjøre det er større enn noen gang. Det skyldes særlig fire bokstaver: data.

KOMMENTAR: Strategi for eierskap og deling av data

Landbruks- og sjømatnæringen har utarbeidet en strategi for eierskap og deling av data. Prosessen for å komme dit har gitt læringspunkter som vil være av stor verdi for andre som planlegger tilsvarende.

KOMMENTAR: Sikkerhets­eksperter trår til med kompetanse­dugnad

Kriminelle benytter ofte samme fremgangsmåte, enten det er for å stjele penger, personopplysninger eller begge deler, skriver IT-sikkerhetsekspert Thomas Tømmernes.

KOMMENTAR: Vil koronapandemien bane vei for kvantedatamaskiner?

En kvantedatamaskin kan etterligne kjemiske forbindelser raskt, og bidra til å utvikle vaksiner fortere. Koronakrisen kan derfor øke interessen og investeringen i kvantedatamaskiner. Men i Norge er vi ikke klare til å ta teknologien i bruk.

KOMMENTAR: Vi bombarderes med stråling

Vi er omringet av stråling, for eksempel fra strømmålere, 5G-nettet og WIFI-routere. Er det grunn til bekymring, og burde vi unngå denne type stråling?

KOMMENTAR: Vi fortjener en bedre etterretningslov

Masseovervåkning er ikke en liberal rettsstat verdig, skriver IT-konsulent Eivind Arvesen i denne kronikken.

KOMMENTAR: Nyttig masseovervåkning?

Som borgere i et opplyst demokrati, er vi avhengig av objektiv og saklig informasjon fremstilt med vitenskapelige metoder for å vurdere inngrepets nødvendighet og forholdsmessighet, skriver sikkerhetsrådgiver Simen Bakke. 

KOMMENTAR: Unik mulighet til å gjøre virksomheten din enda sikrere

Det er enkelt å grave seg ned med dyp pessimisme i denne krevende perioden, skriver konsulent Michelle Hagen og seniorkonsulent Bjørnar Østgaard i Devoteam i denne kronikken.

KOMMENTAR: GDPR og cookie-varsler Samtykker du?

Vi drukner i cookie-varsler og gir samtykker til omtrent alt vi foretar oss på nettet. Vi helgarderer heller enn å leve i redsel for å bryte GDPR-regler.

KOMMENTAR: Når virtuell kriminalitet forårsaker virkelig skade

Når driften først går for fullt og forretningen blomstrer, havner sikkerhet ofte i bakgrunnen, skriver Carl-Henrik Hallström i Wipro i denne kronikken.

KOMMENTAR: Historien bak tidenes største digitaliseringsbragd

At Norge klarte å utvikle en digital kompensasjonsordning for næringslivet er unikt i verdenssammenheng, skriver Arild Haraldsen i denne kommentaren.

KOMMENTAR: IT-konsulentene må ta mer ansvar dersom timeprisene skal øke etter korona

– Vi må endre måten vi jobber på, skriver Aslak Ege, daglig leder i Capra Consulting.

Fant 829 artikler. Viser 51–100.

Til toppen