Arkiv

Fant 640 artikler om emnet Debatt [fjern]

Tittel Dato

KOMMENTAR: Vidvinkel på digital ledelse

Ledelse i en digital verden innebærer først og fremst at lederrollen får et nytt innhold.

KOMMENTAR: 6 av 10 mener sosiale medier bør kunne stenges i krisesituasjoner - er det lurt?

Kildekritikk og regulering fremfor stengte sosiale medier

KOMMENTAR: Maling og bits: Digitalisering for differensiering

Digitalisering handler ikke om å redusere kostnader, men om å selge mer og å transformere bedriften. Malingprodusenten Jotun er stille og rolig i ferd med å revolusjonere sitt marked med teknologi.

KOMMENTAR: Det kan være farlig å gå på jobb uten å ha på seg noe «smart»


KOMMENTAR: Fysiske krav i politiet kan hindre rekruttering av datahoder

Hvis alle som ønsker seg en karriere i politiet ser for seg at de må være gode på å løpe langt og fort og løfte tungt, så har vi et problem - fordi stadig flere og flere forbrytelser blir virtuelle.

KOMMENTAR: 4 tiltak for en mer ryddig, digital valgkamp

Valgkampen har blitt endret av sosiale medier.

KOMMENTAR: Universell utforming Digitalisering som inkluderer, ikke ekskluderer

Internett er ikke for alle. I en stadig mer digitalisert hverdag der et flertall av selskapene kommuniserer med kundene sine via en app eller hjemmeside, må vi sørge for at de digitale verktøyene som vi omgir oss med, også er tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne.

KOMMENTAR: Syv praktiske råd: Slik sikrer du sensitive data

KOMMENTAR: Kunstig intelligens AI: Husvarm teknologi i mange bransjer, men er det noe for deg?


KOMMENTAR: Bør IT-sikkerhet likestilles med HMS-kravene?

Fortsatt er det strengere sikkerhetskrav til de fysiske omgivelsene på jobb, enn til våre digitale arbeidsverktøy. Det bør snarest komme konkrete pålegg for opplæring av IT-sikkerhet for alle virksomheter som jobber med samfunnskritiske tjenester.

KOMMENTAR: Kortreiste data og digital kriseberedskap

– Hvis brorparten av samfunnets digitale tjenester produseres utenfor Norges grenser vil nasjonen raskt bryte fullstendig sammen hvis de opphører, skriver HPEs norske teknologidirektør.

KOMMENTAR: Fjern det digitale klasseskillet i skolen


KOMMENTAR: 6 råd du må ta hensyn til når du implementerer cyber-fysiske systemer (CPS)

Et aspekt ved den industrielle digitaliseringen, eller Industri 4.0 som det også kalles, er den sømløse integrasjonen mellom dataløsningen i skyen og de fysiske komponentene på bakken. Her er noe av det du må ta hensyn til når du implementerer cyber-fysiske systemer.

KOMMENTAR: – Ikke mye hjelp å få i NSMs veiledning til ny sikkerhetslov

KOMMENTAR: Sikkerhet i skyen

Ian Massingham i AWS har disse rådene til bedrifter som vil sikre bedriftens løsninger i skyen.

KOMMENTAR: Deling av data Den viktigste ikt-politiske utfordring Norge står overfor

Debatten om behovet for en nasjonal datadelingsstrategi fortsetter. Det siste bidraget er en interessant rapport som Menon har utført på oppdrag fra Forskningsrådet.

KOMMENTAR: Når et hull blir en bakdør


KOMMENTAR: Sikkerhetsloven Den nye sikkerhetsloven legger til rette for fleksible løsninger, men sier lite om tiltak som må etableres

KOMMENTAR: Fullt navn er ingen garanti for en saklig debatt

Det er den undermodererte debatten som blir farlig.

KOMMENTAR: Del 5 – Slik vil teknologien påvirke økonomien Teknologiske barrierer for framtidens økonomi

Teknologi kommer til å skape en god framtid, men den kommer ikke uten utfordringer.

KOMMENTAR: Arendalsuken – debatten om deling av data fortsetter!

«Hvordan skal verdiene i offentlige data komme folk flest til gode? Og hvilken makt skal et knippe store utenlandske selskaper få?»

KOMMENTAR: Del 4 – Slik vil teknologien påvirke økonomien Demokratisering av innovasjon

Teknologi lar de som tidligere har stått på utsiden av økonomien hoppe bukk over de tradisjonelle betingelsene for å delta.

KOMMENTAR: Når vi må yte digitalt borgervern

Fraværet av et nasjonalt organ som følger opp IT-sikkerheten i norske virksomheter har ført til en IT-sikkerhetsbransje i sterk modning. Kanskje er tiden moden for å danne et digitalt «heimevern»?

KOMMENTAR: Skymegling – et nytt begrep som trenger innhold

Skymegler-rollen er under utvikling både i Norge og internasjonalt. Innholdet i en slik rolle er omfattende og dekker en rekke områder som blant annet kostnadsstyring, effektivisering, kompetanseutvikling, automatisering og SLA-oppfølging. Li og Computas fremstilling er for enkel og utydelig.

KOMMENTAR: Deling av data – debatten fortsetter

I de seneste månedene har det vært en opplysende, saklig og konstruktiv debatt om temaet «deling av offentlige data» i sosiale medier, i blogger og i faggrupper. Her følger en synopsis av de viktigste innspillene.

KOMMENTAR: Kunstig intelligens Hvordan kan AI reguleres allerede nå?

I 2019 er det 70 år siden Genèvekonvensjonene fikk tillegg om beskyttelse av sivile (12. august 1949). Kan vi beskytte verdens befolkning og omgivelser under kampen for å utvikle AI, på samme måte som Genèvekonvensjonene beskytter mennesker i krig?

KOMMENTAR: – Offentlig og privat innkjøpspraksis er ute av synk med FNs bærekraftsmål

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål og 3. juli leverte Utenriksdepartementet deres årlige framdriftsrapport. Her pekes det på utfordringer innen områder som utslipp, forsøpling av havet og frafall i videregående utdanning. Store norske virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har et ansvar for å bidra til at Norge oppfyller bærekraftsmålene, og som Nordens største IT-selskap ønsker Atea å ta sin del av ansvaret – vi ser frem til strengere krav.

KOMMENTAR: Offentlige nettsider og personvernforordningen

– Det vil oppleves feil om Plan- og bygningsetaten sender informasjon om deg til Facebook når det skal søkes om bruksendring, skriver kronikkforfatterne.

KOMMENTAR: Del 3 – Slik vil teknologien påvirke økonomien Masseproduksjonens død

Fra masseproduksjon til produksjon basert på omstendigheter og etterspørsel.

KOMMENTAR: Når norske virksomheter frivillig finansierer flere dataangrep og mer utpressing

Mange dataangrep kunne vært forhindret dersom flere norske virksomheter kun hadde gjort noen få og lite kostbare tiltak for egen datasikkerhet. Dessverre vil de heller bidra til det motsatte.

En AI-robot lærte seg selv opp til å spille videospill – nå har den for første gang vunnet mot mennesker

KOMMENTAR: Fremtid mot fortid: Om forbud og AirBnB

Vi nordmenn har lang tradisjon for å forby ting vi ikke helt forstår. Forbudet mot AirBnB over 90 dager føyer seg inn i rekken. Årsaken er at innovasjoner har få talsmenn og det tradisjonelle er organisert, vokalt og, vel, tradisjonelt.

KOMMENTAR: Tre barrierer som holder den neste bølgen av kvinnelige digitale ledere tilbake

Den nåværende virkeligheten for kvinnelige digitale ledere og teknologiske gründere er dyster, skriver forfatterne av denne kronikken.

KOMMENTAR: Del 2 – Slik vil teknologien påvirke økonomien Maskiner som forbrukere

Handels- og produksjonsmønstre endres rett foran øynene våre.

KOMMENTAR: Del 1 – Slik vil teknologien påvirke økonomien Fem teknologier som endrer næringslivet

Legger grunnlaget for et tettere samarbeid mellom mennesker og maskiner.

KOMMENTAR: Legg bort computeren. Drøm deg tilbake til en annen tid

Hva kan fortiden lære oss om teknologi?

KOMMENTAR: Å være pappa i selfiens tidsalder

Når likes blir så viktig at det kan koste deg livet, kan livserfaring utgjøre hele forskjellen.

KOMMENTAR: Hvor mange månelandinger blir slettet hver dag i offentlig forvaltning?

KOMMENTAR: Digital etikk Er digital etikk en av forutsetningene for å lykkes med teknologi?

KOMMENTAR: Politiet i cyber Kjeltringene er mye smartere enn i «The Wire». Derfor må politiet kunne beskytte oss i cyber


KOMMENTAR: Arkivsystemer Nå er det på høy tid med tverrfaglig nytenking om arkiv


KOMMENTAR: Hvorfor spør du om CV, når du vil ha noe helt annet?


KOMMENTAR: Skymegling Skymegler, en ekstra kostnad eller verdiøkende tjeneste?


KOMMENTAR: Kunstig intelligens blir avgjørende i fremtiden: Sammen kan menneske og maskin redde liv

KOMMENTAR: Jeg kjørte bil ulovlig i et halvt år uten at jeg visste det!

Med smartere rutiner og digitalisering kunne jeg vært skånet for både økonomiske tap, frustrasjon og skam ved feilaktig å bli stemplet som lovbryter.

KOMMENTAR: God dataforvaltning Offentlige virksomheters nye samfunnsansvar

Noe må gjøres, og det haster.

KOMMENTAR: Digitalisering Oss hesteholdere imellom

Den beste formen for digitalisering er ikke automatisering og kostnadskutt.

KOMMENTAR: Kunstig intelligens – Kunstig intelligens kan redde liv

I år kommer smart teknologi til å bli viktigere enn noensinne. Det har vi som produsenter et ansvar for å forberede oss på.

KOMMENTAR: Digitalisering på tvers Regjeringen foreslår ny samstyringsmodell for digitalisering

Bra, men endringsledelse og kulturbygging er viktigere enn økt digital kompetanse.

KOMMENTAR: Difis og digitaliseringsministerens store utfordring: Ledelse i sannhetens øyeblikk

Regjeringen har lagt frem en meget god digitaliseringsstrategi. Gjennomføringen krever endret ledelseskultur – også i Difi.

Fant 640 artikler. Viser 51–100.

Til toppen