A-pressen kvitter seg med Dagsavisen

Styret i A-pressen har bestemt seg for å kvitte seg med Dagsavisen, senest med virkning fra 1. januar 1999. Konsernet planlegger også å selge seg ned i Bergensavisen, Fremtiden og Rogalands Avis. - Det er ikke mulig å drive disse avisene uten betydelig direkte offentlig støtte, skriver konsernet i sin tertialrapport.

Dagsavisen, som tidligere i høst droppet Arbeiderblad-navnet, blir skilt ut i en egen stiftelse. Konsernsjef i A-pressen, Alf Hildrum, opplyste på en resultatpresentasjon i dag at A-pressen skal yte fødselshjelp til Dagsavisen, men at avisen etter det vil fungere fullstendig uavhengig av konsernet.

- Dette har vært i mine tanker i et par år. Vi har vurdert å selge til andre, men det måtte i tilfelle ha vært til en seriøs medieinvestor som måtte ha egeninteresse av å bringe avisen videre. Vi er villig til å betale prisen ved ikke å selge, sier han og mener de uansett ikke ville få mye betalt for aksjene.

Dagsavisen har hatt en generelt laber opplagsfremgang på vel 3.800 eksemplarer i forhold til i fjor sett i lys av at de har satt ned løssalgsprisen til kun fem kroner. Det er likevel en opplagsfremgang på nesten ti prosent i 1998 i forhold til egne opplagstall som har stått stille i årevis.

Dagsavisen er én av fem aviser i underkonsernet Storbyavisene AS. Tilbakegangen på driftsresultat for andre tertial i år er på 5,7 millioner kroner sammenliknet med de samme fire månedene i fjor.

Det akkumulerte underskuddet for Storbyavisene, som foruten Dagsavisen inkluderer Bergensavisen (BA), Fremtiden, Telemarksavisa (TA) og Rogalands Avis (RA), er på 15,3 millioner kroner i årets første åtte måneder. Det er i første rekke Dagsavisen med blant annet utgivelse av en søndagsutgave, som bidrar til den negative utviklingen, skriver A-pressen i sin tertialrapport.

Hildrum regner, tross utskillelsen, med at det redaksjonelle samarbeidet vil fortsette mellom Dagsavisen og resten av A-pressen.

- Det finnes klare fellesinteresser, sier Hildrum.

A-pressen har nå søkt Oslo Børs om notering av aksjene på hovedlisten. Konsernet regner med at en notering vil skje innen 15. november.

Ansvarlig redaktør i Dagsavisen Steinar Hansson sier til NTB at det er en unaturlig for avisen å være en del av et børsnotert selskap.

A-pressen har også reduksjonsplaner med de andre avisene i Storbyaviser der den negative utviklingen har vart en stund. TA, som ikke henger så langt etter Orkla Medias Varden når det gjelder opplag, blir solgt til A-pressens heleide Avis og Trykk AS, dvs. området for Lokalaviser.

Det er håp om at TA om et par år vil greie seg uten pressestøtte.

Eierstrategien for de andre tre nummer to-avisene BA, RA og Fremtiden) skal avklares i løpet av første halvdel av 1999. Det er uansett et uttrykt mål å redusere konsernets økonomiske interesser i avisene.

Først og fremst er dette begrunnet i avhengigheten av pressestøtten.

A-pressen skriver i sin tertialrappport 2/98.

"Med unntak av Telemarksavisa (TA) er opplagsavstanden til konkurrentene så stor, at det ikke er mulig å drive disse avisene BA, RA Fremtiden og Dagsavisen - red.anm.) uten betydelig offentlig støtte. I de senere årene er den direkte støtten til disse avisene blitt vesentlig redusert. Selskapenes konkurransesituasjon skaper store styringsmessige vansker, fordi kostnadsbildet er uforutsigbart".

Til toppen