A-pressen trygler om nådetid

Konsernsjef Alf Hildrum i A-pressen ba tirsdag kulturminister Anne Enger Lahnstein om snarest å klargjøre regjeringens ambisjoner for pressestøtten til neste år. Fordelingen i 1999 blir avgjørende for om flere av de utsatte avisene overlever året.

A-pressen har i dag sendt ut en børsmelding hvor de legger fram et betydelig underskudd i seks av de største avisene i konsernet, eksklusive Dagsavisen. Konsernet, som i høst ble notert på Oslo Børs, melder om at det samlede underskuddet i de såkalte nummer-to avisene blir på 27,5 millioner for 1998.

Konsernet ber om en klargjøring av regjeringens holdning til fordeling til neste år og driver sterk lobbyvirksomhet for at fordelingen for i år kommer nummer-to avisene til gode. Ellers kan det gå skikkelig galt for noen av dem allerede i 1999.

A-pressen har til hensikt å beholde de tre mindre avisene, Demokraten (Fredrikstad), Moss Dagblad og Telemarksavisa (TA), mens Rogalands Avis (RA), Bergensavisen (BA) og Fremtiden (Drammen) kommer til helt eller delvis å bli solgt ut.

Foreløpig ser det ut til kun å være én seriøs beiler på gang, i Bergen. Styret i Bergens Tidende (BT) kunngjorde mandag kveld at de innleder forhandlinger med A-pressen om et eventuelt kjøp av Bergensavisen.

- Dersom det blir aktuelt med aksjekjøp, vil vi ha stor innflytelse på drift og innhold, sa sjefredaktør Einar Hålien til NTB på mandag.

Like før jul ble det klart at også Orkla-avisen Drammens Tidende/Buskerud Blad har vært i samtaler med A-pressen om fremtiden for Fremtiden, men det er ikke kommet noen flere opplysninger ut om hvor langt disse samtalene har kommet.Også Stavanger Aftenblad har snust på konkurrenten RA, men har av hensyn til egen økonomi og trangere tider i 1999 avslått invitten.

I dag gikk det ut melding fra A-pressen om at de bedrøvelige resultatene for i fjor, blant annet skyldes redusert pressestøtte i tillegg til økte kostnader som en følge av skjerpet konkurranse. Moss Dagblad er en av A-presse-avisene som har tydd til relativt drastiske midler når det gjelder forsøk på inntjening ved å legge reklame på hele forsiden (se relatert sak).

Ifølge meldingen arbeides det nå videre med kostnadsreduksjoner og organisatoriske endringer for å bedre situasjonen for enkelte av avisene. Ifjor høst gikk det ut melding om ti prosent kutt av de ansatte i avisdriften, rundt 245 årsverk innen år 2001.

Dagsavisen ble ved nyttår skilt ut i Stiftelsen Dagsavisen og inngår ikke i tallene som ble forelagt kulturministeren.

Totaloversikten over de foreløpige regnskapstallene for i fjor vil ikke bli offentliggjort før 26. februar.

Til toppen