Adobe skuffer på Asia- og Mac-svikt

Adobe leverte kvartalstall som lå godt under markedets forventninger. Selskapet la skylden på Asia-krisen og svakt salg på Macintosh-plattformen.

Adobe omsatte for 197,8 millioner dollar i fiskalt førstekvartal 1998, en nedgang fra samme kvartal i 1997, da selskapet solgte for 226,5 millioner dollar. Nettoinntekter for kvartalet, etter avskrivninger på 4,2 millioner dollar, endte på 26,7 millioner dollar eller 38 cent per aksje. Samme kvartal året før tjente selskapet 46,5 millioner dollar eller 63 cent per aksje.

Selskapet legger skylden på svak etterspørsel i Asia, dårlig salg på Mac-plattformen, samt nedgang i de nordamerikanske markedene. Adobe forklarer svikten også med at det ble lansert to viktige produkter i førstekvartal 1997, Photoshop 4.0 og PageMaker 6.5, mens det ikke var noen viktige lanseringer i førstekvartal 1998.

Inntektene fra programvaresalg i kvartalet var på 156 millioner dollar, ned fra 175 millioner året før. Mac-relatert omsetning ble redusert med 36 prosent, mens Windows-omsetningen steg med 18 prosent. Dermed stod Windows-produkter for 59 prosent av omsetningen, mens Macintosh-produkter stod for 41 prosent (eksklusive Unix og plattformuavhengige produkter).

Tallene ble sluppet etter børsens stengetid torsdag. Aksjekursen hadde steget med 8 prosent til 48 dollar på forventninger til resultatet.

Til toppen