Adolfsen - igjen

Merkantildata veier nå rundt 20 prosent i IT-indeksen. Med en kursstigning på 120 prosent siden nyttår er det i stor grad denne aksjen som har drevet bransjeindeksen. Onsdag steg Merkantildata med syv prosent.

En bak-på-konvolutten beregning tilsier at store deler av stigningen i IT-indeksen siden nyttår kan tilskrives kursstigningen i Merkantildata. IT-indeksen har steget med 25 prosent i dette tidsrommet.

Dermed har sektoren eksklusive Merkantildata trolig ikke holdt følge med totalindeksens stigning på omtrent ti prosent.

NetCom har steget 2,5 prosent, Tandberg Data har falt 10,5 prosent, ASK har steget 23,5 prosent og Nera har falt 42,5 prosent, for å trekke frem noen likvide aksjer.

Det er vel hva vi kaller et marked for aksje-plukking.

Merkantildatas forsatte himmelferd kan - som vi skrev på mandag - vanskelig forklares som noe annet enn en reprising på nye estimater. I tillegg er det nå stadig sterkere fokus på restrukturering i bransjen. Dette er en problemstilling som har vært kjent lenge. I likhet med oppkjøpsrykter i NetCom, vil vi forvente at slike "nyheter" kan virke som en støtte på Merkantildata- kursen en god stund fremover.

I den sammenhengen er både ARK og EDB aksjer som kan drives av tilsvarende resonnementer. Disse to aksjene ligger også på historiske toppnivåer. ARK har en aksjonærstruktur som gjør at de er utelukket som oppkjøpsobjekt, men ikke som en medvirkende aktør (snarere tvert i mot). EDB ASA har også hatt en meget lukket eierstruktur, men den er vel ikke låst om prisen er god. Vi blir ikke overrasket om det dukker opp "rykter" rundt sistnevnte.

At Nera falt ytterligere i løpet av onsdagen er vel ikke akkurat overraskende. Tilliten til selskapet har vært frynsete lenge - nå er den borte. En nærmere analyse av tallene for første kvartal viser smått med lyspunkter. For liksom å gjøre det hele verre, er det vondt å få ut kompletterende informasjon fra selskapet.

Det brenner i Nera, og vi er sannelig ikke så sikre på at det er noen i nærheten som er flinke til å slukke branner. Å snu ryggen til er som kjent ikke veldig effektivt. Når brannen da dør ut, er det ikke sikkert at det er så mye igjen.

I mellomtiden gjentar vi vårt poeng fra i går - her lukter det oppkjøps-case. Det vil ikke gå mange dager før analytikere og meglere snakker om brake-up verdier.

Heller ikke Norman Data Defense hadde noen hyggelig utvikling i dag. Resultatene var ikke helt hva markedet hadde håpet på. Dermed sitter man igjen med tomme løfter. Spørsmålet er hvor lenge man kan leve på dem.

Til toppen