Adolfsen kjøper svenske

Merkantildata fusjonerer inn hoveddelen av det svenske IT-selskapet CMA for 177,5 millioner kroner. CMA er i Norge mest kjent som leverandør av det nye handelssystemet til Oslo Børs.

Merkantildata fusjonerer inn et nyopprettet holdingselskap - CMA Holding Norge AS - som eier CMA Systems virksomheter i Sverige, Norge og Danmark.

Disse virksomhetene har en forventet omsetning for 1998 på 800 millioner svenske kroner og et forventet resultat før skatt på åtte millioner svenske kroner. Forventet resultat før ekstraordinære kostnader er 14 millioner svenske kroner

Fusjonsvederlaget er avtalt å være 177,5 millioner kroner og gjøres opp ved utstedelse av 1.846.283 aksjer og et kontantvederlag på 35,5 millioner kroner (20 prosent). Selskapene vil blir fusjonert inn med virkning for Merkantildata fra 1. januar 1998.

Dagens CMA har virksomheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Russland. Etter årets åtte første måneder var omsetningen i disse virksomhetene 854,2 millioner svenske kroner og resultatet før skatt 21,8 millioner kroner. Egenkapitalandelen var på lave 18 prosent, men selskapet har god likviditet. Det er kun CMA Systems i Sverige, Danmark og Norge som skal innfusjoneres i Merkantildata.

CMA har i 1998 gjennomført to nyemmisjoner mot de ansatte og gründeren Jan Nordlund som i dag er konsernsjef. Selskapet har uttalt at de planla en børsnotering i 2000. Selskapet ble opprettet av Jan Nordlund og Bernt Ohlén i 1980.

CMA Systems AB i Sverige leverer produkter, serverløsninger og helhetsløsninger for UNIX-, og NT-miljø. Selskapet har totalt 74 ansatte med kontorer i Stockholm og Gøteborg. Selskapet er i 1998 forventet å omsette for omtrent 550 millioner svenske kroner.

CMA Systems AS i Norge leverer nettverksløsninger, klient/tjener-løsninger for systemadministrasjon, Web-løsninger og standardapplikasjoner og tjenester. Selskapet har 42 ansatte og en forventet omsetning i 1998 på 125 millioner svenske kroner og har kontorer i Oslo og Bergen. CMA er leverandør av det nye handelssystemet til Oslo Børs, men denne delen av selskapet omfattes ikke av oppkjøpet.

CMA Systems AS i Danmark er basert i Lyngby utenfor København. Selskapet har 46 ansatte og forventer en omsetning i 1998 på 125 millioner svenske kroner.

I forbindelse med fusjonen tilbys ledelse og nøkkelpersonell i CMA et opsjonsprogram som består av totalt 230.000 aksjer til kurs 77 kroner med utøvelsestidspunkt på halvparten av aksjene i november 1999 og november 2000.

Til toppen