Åffer det'a, lærer'n?

Noen ganger handler det ikke om å finne de riktige svarene, men om å stille de gode spørsmålene.

For et par uker siden mottok min kjæreste og jeg invitasjon til 20-års jubileum for vår avgangsklasse på gymnaset (ja, vi har faktisk vært sammen så lenge). Dette utløste et midlertidig anfall av nostalgi, så vi rotet fram vår gamle årbok og begynte å bla.

Det mest forbløffende, med unntak av de forferdelige bildene (dette var tidlig åttitall, tross alt), var å konstatere hvor lite som egentlig er forandret. På omtalen av meg selv står nemlig overskriften over som et typisk sitat: "Åffer det'a, lærer'n?" (Eller "hvorfor det da, lærer?", for de som måtte ha problemer med min daværende drabantby-sosiolekt.)

Skulle jeg være pretensiøs, kunne jeg kalt det en forskernatur eller et journalistinstinkt at jeg alltid har hatt denne hangen til å komme til bunns i ting. Men ærlig talt så tror jeg mer det dreier seg om god, gammeldags nysgjerrighet (og ikke alltid av den dannede typen).

Uansett er det et faktum at det å stille spørsmålet "hvorfor?" nesten bestandig har vært en del av jobben min. Og jo mer jeg har jobbet med det, jo sterkere er jeg kommet til å tro på følgende teori: Det er minst like viktig å stille de riktige spørsmålene som å finne svarene.

Så hva er egentlig de riktige spørsmålene?

- Forbløffende ofte er de veldig, veldig enkle. Så enkle at man kanskje aldri engang har kommet på å stille dem. "Hvorfor?" er selve kroneksempelet på et slikt spørsmål. Det tilsynelatende enkle spørsmålet "hvorfor?" tvinger nemlig fram svar som er alt annet enn banale: Klare og eksplisitte formuleringer om blant annet målsetting, motivasjon og eksistensberettigelse.

Bare prøv selv, for eksempel i følgende sammenhenger:

Vi skal lage et nettsted!

Hvorfor?

eller

Kundene skal velge oss framfor konkurrentene!

Hvorfor?

Du ser poenget, ikke sant? - Spørsmålet "hvorfor" provoserer nesten alltid fram temmelig fundamentale svar.

Det samme gjelder forresten "hvordan?" - Prøv for eksempel disse variantene, som fortsatt er utmerket egnet til å avsløre vrangforestillinger innen bransjen:

Vi skal tjene penger på nett!

Hvordan?

eller

Vi skal skaffe femti tusen registrerte brukere innen utgangen av året!

Hvordan?

Men OK. "Hvordan" er kanskje såpass operasjonelt at man kanskje allerede har tenkt ut noen svar. Spørsmålet er bare hvor gode, gjennomtenkte og i samsvar med virkeligheten svarene faktisk er.

Og så er det veldig synd at vi ikke har noen lærere som sitter med fasiten lenger!

Til toppen