Aftenposten-krangel om internettpublisering

Redaksjonsklubben i Aftenposten mener at journalistene i papiravisen skal ha betalt for artikler som publiseres i nettutgaven. Det vil ikke administrerende direktør Olav Mugaas være med på. Han mener journalistene skriver for Aftenposten-merkevaren, uansett.

Ledelsen i Norges største morgenavis, Aftenposten AS , bestemte i fjor at Aftenposten Interaktiv skulle skilles ut i eget selskap.

Dette var ikke redaksjonsklubben i Aftenposten særlig glad for og protesterte heftig. Vedtaket ble imidlertid fattet, men per i dag er ennå ikke det interaktive selskapet opprettet, Ifølge Aftenposten selv er det under registrering i Brønnøysund som eget AS.

Redaksjonsklubbben, som har sine medlemmer i Norsk Journalistlag, har problemer med å skrive vederlagsfritt for Aftenposten.no.

Per i dag får journalistene et vederlag på 2.000 kroner ekstra i året for publisering i en digital ekstrakanal som Internett, men det kommer av en sentralavtale som er inngått. I tillegg er det åpnet for lokale forhandlinger i forhold til både web, WAP og PDA.

Men det som er konflikten i dette tilfellet, oppstår når Aftenposten oppretter et eget datterselskap for digitale medier. Da blir dette selskapet plutselig en tredjepart. Det mener i hvert fall redaksjonsklubben.

Artiklene som journalistene i papir-Aftenposten skriver, og som blir publisert i nettutgaven (som eies av Aftenpostens heleide Internett-selskap, Aftenposten Interaktiv AS), må være vederlagspliktige. Mener papirjournalistene. Det innebærer i så fall at Aftenposten Interaktiv må betale andre Aftenposten-journalister for stoffet.

De hevder å ha hjemmel for sine påstander i tariffavtalen, fremforhandlet mellom Norsk Journalistlag og Norske Avisers Landsforening (NAL).


Denne oppfatningen av virkeligheten er ledelsen i Aftenposten helt uenig i. De mener at Aftenposten og Aftenposten Interaktiv i bunn og grunn er de samme utgiverne - selv om det er to forskjellige selskap.

Håkon Letvik, klubbleder for Norsk Journalistlag i Aftenposten, forteller til digitoday.no at denne tvisten nå er oversendt hovedforbundene, det vil si Norsk Journalistlag og NAL.

Om disse kommer til enighet, vil dette ha mye å si for nettutgavene til landets store aviser.Får papirjournalistene medhold, må sannsynligvis andre aviser gå i forhandlinger med journalistene om hvor mye de skal betale for innholdet de får fra sine moderaviser. Dette har vært og er en strid som allerede foregår i tabloidavisene VG og Dagbladet .

Norsk Journalistlags nestleder Ann-Magrit Austenå forteller til digitoday.no at de har sendt over en tvisteprotokoll til NAL. Austenå opplyser at NJ sin prinsipielle linje, er at Aftenposten AS og Aftenposten Interaktiv er to forskjellige utgivere. Aftenposten Interaktiv blir dermed en tredjepart hvis Aftenpostens journalister skal levere stoff til denne. Dermed skal de også ha betalt, mener Austenå.

- Vår holdning er klar, dette er en tredjepart. Reguleringen av dette skal skje via en tariffavtale, sier Austenå til digitoday.no. Hun forteller at denne saken kan ende opp i Arbeidsretten, men at dette er lite trolig.

- Jeg tror ikke det vil bli nødvendig, sier nestlederen til digitoday.no.

Administrerende direktør i Aftenposten, Olav M. Mugaas, sier til digitoday.no at ledelsen ikke er på linje med den oppfatningen.

- Vi mener dette ikke er tilfelle. Utgiveren er Aftenposten, selv om det er to forskjellige selskap, sier Mugaas, som minner om at journalistene i Aftenposten er betalt for å skrive for nettopp Aftenposten - også på nettet.

- Men kommer saken opp i Arbeidsretten, og det der skulle vise seg at det er utgiftsplikt, så skal vi rette oss etter det. Da blir jo spørsmålet om vi eventuelt får råd til det, sier Mugaas.

Mugaas sier at dette per dags dato er en prinsipiell diskusjon, og at det man eventuelt blir enig om, vil bli utslagsgivende for konsekvensene.

NAL var ikke tilgjengelig for kommentarer til denne saken.
Til toppen