Agenter søker kunnskap mens du skriver

Du behøver ikke forlate tekstbehandleren for å søke etter informasjon. Du skriver bare spørmålstillingen så presist som mulig på ditt naturlige språk, og relevante dokumenter listes fortløpende i et eget vindu.

Autonomy er opprinnelig et britisk programvarehus som bygger på teknologi utviklet av den britiske forskeren Michael Lynch ved Cambridge University på 90-tallet. Lynch foreleste i matematikk og fikk forretningsidéen etter å ha tatt en doktorgrad i "pattern-recognition algorithms".

Grunnideen er å kombinere mønstergjenkjenning og søk for å automatisere tilgang til ustrukturert informasjon og overflødiggjøre ressurskrevende manuell organisering, kategorisering og lenking. Det grunnleggende elementet i teknologien er agenter som pløyer gjennom dokumenter og identifiserer egne begreper og konsepter.

Da Autonmy ble dannet i 1996, hadde teknologien allerede bevist sin dugelighet innen etterretningsanvendelser. Det første selskapet hadde navnet Neurodynamics, og den første kontrakten ble skrevet med South Yorkshire Police Force. Produktet var programvare til bruk i sammenlikning av fingeravtrykk.

Autonomy ble notert på EASDAQ-børsen i juli 1998 og har sitt hovedkvarter i San Francisco. I februar i år ble det opprettet et nordisk datterselskap i Oslo for å ta seg av markedet i Norden, Polen og Baltikum.

- Vi markedsfører teknologien først og fremst som en løsning innen "Knowledge Management" eller kunnskapsforvaltning, sier markedssjef Jan Holm i Autonomy Nordic.

Når agenten har gått gjennom den kunnskapsmengden som skal styres - alt fra interne databaser til ustrukturerte sider på eksterne nettsteder - organiseres kunnskapen i en egen kunnskapstjener døpt KnowledgeServer. Søk etter relevante dokumenter gjøres innen kunnskapstjeneren.

I motsetning til andre søkemotorer, krever ikke Autonomy-teknologien at eksterne nettsteder speiles lokalt for å være en del av løsningen. Ifølge Holm er heller ikke språk noe problem - agenten danner egne konsepter når den gjennomgår dokumenter på for eksempel norsk. Teknologiens "konsepter", "fingeravtrykk" og "profiler" hører til i Autonomys interne verden.

- Autonomy observerer klynger av ord omtrent som leger ser på symptomer innen medisin. Klynger av ord testes mot gjentatte opplevelser og ordnes i det en kan kalle "forekomster". Teknologien danner så "konsepter" av gjentatte "forekomster". Vi har gjort forsøk mot Odin (nettstedet til den norske regjeringen) og konstatert at vi kan søke på naturlig norsk.

Den nye modulen som lanseres i dag, foreløpig døpt ActiveKnowledge, skal ifølge daglig leder Dag Rønsen sitte på toppen av KnowledgeServer som en del av en helhetlig løsning for kunnskapsforvaltning.

- Modulen skal følge med i sanntid på det du skriver og sammenlikner dette med kunnskapsbasen du har til rådighet. Den kjenner igjen begrepene etter hvert som du skriver, og sørger hele tiden for å vise de dokumentene i kunnskapsbasen som har maksimal relevans.

En følge av dette, er at du ikke behøver å forlate tekstbehandleren for å søke etter informasjon. Du skriver bare spørmålstillingen så presist som mulig på ditt naturlige språk, og relevante dokumenter listes fortløpende i et eget vindu.

Rønsen mener ellers at funksjoner som prosjektledelse og konsulentvirksomhet vil ha spesielt glede av denne modulen.

- Arbeider du i en konsulentbedrift er det svært sannsynlig at noen har arbeidet med liknende saker før. Har du denne modulen og en helhetlig løsning for fortløpende kunnskapsforvaltning, vil du straks se hvor liknende saker er beskrevet og løst.

Autonomy tilbyr ingen billig løsning. Selv i store organisasjoner må man regne med å punge ut med mellom 3.000 og 5.000 kroner per bruker for å få en virksom kunnskapsforvalter. Men ressursbesparelsene gjør at utlegget framstår som nærmest ubetydelig.

- Av alle løsninger på markedet, er vi de eneste som har en hel matematisk tilnærming for å løse problemet med ustrukturert informasjon, sier Rønsen. - Dette er informasjon som erfaringsmessig vokser eksponentielt. Bedrifter som har vært gjennom første generasjon intranett begynner å få en følelse for denne veksten, og hva det koster å organisere, kategorisere og linke for å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for brukerne. I stedet for å bearbeide hvert eneste dokument, tilbyr vår teknologi en løsning der dette gjøres helautomatisk.

Rønsen mener dessuten at Autonomy-løsningen også gir større kvalitet enn der det kreves manuell inngripen, fordi teknologien ekstraherer større konsepter og tillater personlige profiler.

Autonomy Nordic har hittil arbeidet mer overfor det svenske markedet enn overfor det norske. Holm viser til prøveprosjekter hos Ericsson, Volvo og Scandia. I Norge håper man på ti til femten kunder i løpet av 1999, sier Rønsen til slutt.

Til toppen