Aksjonærene støtter konkurstruet televerk

Det nederlandske teleselskapet KPN og konsernsjef Ad Scheepbouwer (bildet) tigger til seg fem milliarder euro fra sine aksjonærer. Blant annet den nederlandske staten som er største aksjonær trår til med statlige gylden.

KPN er et av de mest utsatte teleselskapene i Europa, etter store investeringer i UMTS-lisenser i Europa i fjor. Disse oppkjøpene av frekvenstillatelser er avgjørende for størrelsen på gjelden til det nederlandske selskapet; fra 1999 til i dag har gjelden økt fra 4,2 milliarder euro til hele 23 milliarder euro.

Rentekostnader bidrar til at overskuddene i selskapet er barbert bort. Etter tredje kvartal rapporterte selskapet et tap på 341 millioner euro, som riktignok er en liten fordedring fra samme kvartal i fjor. Men rentekostnadene som i år kommer opp i 3,2 milliarder euro er tyngende for selskapet, og i hele høst har en arbeidet for å unngå konkurs.

Et fusjonsforsøk med belgiske Belgacom mislyktes og KPN har sett seg nødt til å selge unna aksjer i KPNQwest og ungarske Pannon GSM for å få penger til renter og avdrag. Sistnevnte aksjer gikk forøvrig til Telenor. I tillegg kommer masseoppsigelser av ansatte.

Nå skal altså aksjonærene bidra med penger, nærmere bestemt 5 milliarder euro eller nærmere 40 milliarder kroner. Den nederlandske staten tar sin del på vel 35 prosent i tråd med eierandelen i selskaper, mens en gruppe banker under ledelse av ABN Amro Rothschild og Deutsche Bank tar seg av resten.

Til toppen