Albania selger mobilmonopol

Et gresk-norsk mobilkonsortium ligger an til å overta 85 prosent av det statlige albanske mobilmonopolet for nær 800 millioner kroner.

- Dette er i første rekke en sak for Cosmote, sier kommunikasjonsdirektør i Telenor Mobile Commnunications, Dag Vangsnes til digi.no. Telenor deltar med en minoritetspost i konsortiet som domineres av Cosmote, der Telenors bidrag bare er kompetanse og kunnskap. Telenor har en eierandel på nær 30 prosent i Cosmote.

Vangsnes bekrefter at konsortiet nå er valgt som foretrukken samarbeidspartner for Albanian Mobile Communications (AMC), og at konsortiet nå starter forhandlinger med albanske myndigheter om betingelsene knyttet til oppkjøpet. Valgsnes sier at sammensetningen av konsortiet ikke blir kjent før avtalen er i boks.

Det som er klart er at konsortiet er villig til å betale nesten 800 millioner kroner for en 85 prosents eierandel i AMC, som fram til å har hatt en monopolstilling i det Albanske mobilmarkedet. En ny GSM-lisens ventes delt ut i sommer.

Blant kokurrentene til eierandelen var Telecom Italia/Mobilkom Austria, Turkcell og et konsortium bestående av greske Panafon, Albatel og Vodafone. Sistnevnte gruppe ville ikke strekke seg lengere enn 360 millioner kroner.

13 prosent av AMC skal etter planen noteres på børsen, én prosent skal deles mellom AMCs ansatte og den siste prosenten går til eiere av landområder det AMC har bygd sine fasiliteter.

AMC sitter med vel 11.000 kunder, og med en pris på nær 800 millioner kroner, betaler det gresk-norske konsortiet rundt 70.000 kroner per mobilkunde i landet.

Kunsetallet tilsvarer en penetrasjon i landet med 3,4 millioner innbyggere på bare 0,33 prosent, mens infrastrukturen er bygget for en kapasitet på 20.000. Infrastrukturen dekker 26 prosent av landets areal og hele 50 prosent av befolkningen. Fastnettpenetrasjonen er 3,5 prosent. Det statlige fastnettselskapet, Albtelecom, planlegges delprivatisert i juni neste år.

Til toppen