Alcatel frykter dårlig halvår

Alcatel-konsernet venter et svakere andre halvår etter kraftig fall i investeringtakten i Sørøst-Asia og Russland.

Verdens fjerde største produsent av telekommunikasjonsutstyr, franske Alcatel, satte en støkk i investorene da de i morges advarte om dårligere salg i andre halvår. Selskapet, som leverte en resultatvekst på 15 prosent i første halvår, uttalte at forsterkingen av krisene i Sørøst-Asia og Russland vil få direkte innvirkning på aktivitetsnivået i selskapet.

Mange investeringsprosjekter i områdene er lagt på is, og selskapet regner dermed med at andre halvår vil bli svakere enn andre halvår ifjor. For året som helhet regner selskapet med en vekst i omsetningen på ti prosent.

Alcatel opprettholder utsiktene på mellomlang sikt, og akter å gjennomføre de tidligere annonserte omstillingene som planlagt. Fokus for selskapet vil være å vokse i det amerikanske markedet, spesielt på Internett-relaterte produkter.

Norske Alcatel STK økte sitt resultat etter skatt med 29 millioner kroner til 223 millioner fra første halvår i fjor sammenliknet med samme periode i år. Men reelt er situasjonen ikke fullt så rosenrød: I tallene inngår inntekter fra salget av AME Space og Forsvarsdivisjonen. Resultatet fra den operative driften har således utviklet seg negativt i år (se relatert artikkel i margen til høyre for alle tallene i norske Alcatels halvårsresultat).

Til toppen