Alcatel vil selge ut det meste av Nexans

Når Alcatel børsnoterer sin kabel-virksomhet, Nexans, skal hele 70 prosent selges i markedet.

Planen er at Nexans skal børsnoteres i Paris fra midten av juni. Alcatel håper å få mellom 23,5 og 27 euro per aksje, noe sopm verdsetter selskapet til mellom 587 og 676 millioner euro. Allerede dette er i underkant av hva markedet hadde forventet på forhånd.

Tidligere førstegangsemisjoner i vår innenfor telekom har vist at markedet er heller dårlig for denne type aksjer. Prisnivåene er gjerne redusert for å sikre fullregning. Endelig pris for Nexans settes 12. juni.

Alcatel forpliktelser seg til å ikke selge sine gjenværende Nexans-aksjer i ni måneder etter børsnoteringen. Selskapet har tidligere signalisert ønske om å selge seg helt ut av virksomheten.

Nexans inneholder Alcatels kabel virksomheter, som spenner mellom alt fra produksjon av kabler til legging av kabler. Nexans virksomhet endte med driftsinntekter i 2000 på 4,8 milliarder euro, med et overskudd på 169 millioner euro.

Når børsnoteringen nå skjer, er det flere måneder etter skjema

Til toppen