Alfanett får 13.200 kroner per kunde

Telenor Avidi skal ha betalt så mye som en halv milliard kroner for Alfanett, det vil si over 13.000 kroner per kunde. Dette er i så fall ny nordisk rekord på kabel-TV-markedet.

Det er Asker og Bærums Budstikke som i dag mener Telenor Avidi betalte en halv milliard kroner for Alfanett, eller 13.200 kroner per kunde. Gjøres dette gjeldende for hele Telenor Avidi med sine 350.000 kunder, verdsettes selskapet til nesten 4,7 milliarder kroner, noe mer enn konkurrenten UPC Norge.

Kabel-TV er de siste årene blitt big business for aktørene, noe som har økt verdiene på kabel-TV-anleggene. Høyeste pris på et kabel-TV-selskap har så langt EQT Partners AB fått (eies av Investor AB, AEA Investors Inc. og Skandinaviska Enskilda Banken) da selskapet solgte det stockholmsbaserte kabel-TV-selskapet Stjärn TV til UPC for nær 4 milliarder kroner for de 240.000 tilknyttede kundene. Det gir en pris per kunde på 17.000 kroner. Til sammelikning kjøpte EQT selskapet for 730 millioner kroner.

Telenor Avidi har vært svært aktiv på innkjøpsfronten i det norske kabel-TV-markedet de siste årene og har da betalt noen tusen kroner per kunde.

UPCs kunder ble ved børsintroduksjonen av UPC for et drøyt år siden verdsatt til 10.400 kroner per hode, betydelig mer enn da Norkabel i 1997 kjøpte det daværende Janco for vel 4000 kroner per kunde og etablerte det som nå er UPC Norge.

Dette er likevel beskjedent sammenliknet med det AT&T betalte da selskapet i 1998 kjøpte seg inn i det amerikanske kabel-TV-markedet. Da kabel-selskapet TCI ble kjøpt var prisen for hver av de 14 millioner kundene over 25.000 kroner.

Til toppen