All kryptering må foregå med åpen kildekode

I sitt vedtak mot Echelon, krever Europa-parlamentet at all kryptering må bruke åpen kildekode programvare som kan garanteres å være uten bakdører.

Europa-parlamentet har vedtatt en svært omfattende avsky-resolusjon mot det amerikansk-britiske avlyttingssystemet Echelon, som amerikanerne stadig benekter eksistensen av. Resolusjonen inneholder en kraftig oppfordring til EU-kommisjonen og medlemslandene om å bevisstgjøre bedrifter og privatpersoner om avlyttingsfaren, og sørge for å alminneliggjøre bruken av kryptering for å beskytte e-post og annet samband mot innsyn fra uvedkommende.

Kommisjonen og medlemslandene oppfordres spesielt til å fremme utviklingen og spredningen av europeisk krypterende teknologi og programvare, "spesielt prosjekter rettet mot å utvikle brukervennlig krypteringsprogramvare med åpen kildekode."

- [Europa-parlamentet] ber kommisjonen og medlemsstatene fremme programvareprosjekter der kildekoden gjøres offentlig tilgjengelig (åpen kildekode programvare), siden dette er den eneste måten å garantere at det ikke bygges bakdører inn i programmene, heter det videre.

Det er utbredt mistanke om at amerikansk krypterende programvare er forsynt med bakdører som gir USAs spioner anledning til å bryte beskyttelsen krypteringen var ment å gi.

I et slag mot populær amerikansk programvare, fra Microsoft og andre, heter det at EU-kommisjonen må etablere en standard for sikkerheten i e-posthåndterere, og at pakker der kildekoden ikke er offentlig tilgjengelig plasseres i kategorien "lavest pålitelighet".

Europeiske institusjoner og medlemslandenes forvaltning oppfordres til systematisk å kryptere all e-post, slik at kryptering etter hvert blir en norm for alle andre.

Resolusjonen er tilgjengelig fra EU-parlamentets nettsted. Gå til "Plenary Sessions" fra åpningssiden. Der velger du "Verbatim report of proceedings... by date". Resolusjonen ble vedtatt 5. september.

Til toppen