Alle parter taper anseelse

En meningsmåling offentliggjort av Newsweek søndag, viser at alle parter i Microsoft-saken taper anseelse.

Her er hovedpunktene i undersøkelsen:

  • 19 prosent sier de er mindre positivt stemt til myndighetenes opptreden i saken enn tidligere
  • 17 prosent sier de har fått en dårligere oppfatning av Microsofts forretningsvirksomhet
  • 14 prosent synes mindre om Bill Gates

Men det er langt flere som ikke har endret holdning. 38 prosent har samme oppfatning av Bill Gates, 35 prosent av Microsoft og 31 prosent av myndighetene.

Bare 31 prosent av de spurte sa til Newsweek at de ikke fulgte med saken.

Til toppen