Allsidig Linux-PDA med norsk grensesnitt

Den første Linux-PDA-en fra en større leverandør er endelig i salg, i USA. Grensesnittet er fra norske Trolltech.

Sharp Zaurus SL-5500 retter seg mot bedriftsmarkedet. Det framgår både av prisen på rundt 500 dollar og oppover, tilleggsutstyret for trådløs kommunikasjon, og alliansene som er gjort mot utviklermiljøer for å sikre integrasjon mot bedriftsapplikasjoner.

Sharp allierer seg med blant andre Sybase for å få hele det internasjonale Linux-fellesskapet til å slutte opp om det man håper skal utvikle seg til en alvorlig utfordring mot Microsoft-standarden Pocket PC. Foreløpig skal SL-5500 bare selges i USA. Europa må vente til en gang neste år.


Sharp varsler også at Zaurus-modellene som har vært solgt i Japan, skal gradvis overføres til Linux.


Det ytre sett mest oppsiktsvekkende ved SL-5500 er det integrerte alfanumeriske tastaturet som skjules av et deksel når man ikke har behov for å taste. Multimedia-egenskapene skal være fullt på høyde med Pocket PC. Det er to utvidelsesspor. Den trykkfølsomme skjermen på 3,5 tommer viser 65.000 farger i 240 ganger 320 punkter. Prosessoren er StrongARM i 206 MHz. Det er 16 MB flashminne og 64 MB SDRAM.


Programvaren tilbyr de vanlige PDA-verktøyene. Den tillater lesing av dokumenter fra Microsoft Word og Excel, og synkronisering av kontakter, avtaler og oppgaver mot Microsoft Outlook. Maskinen kan bygges ut med trådløs kommunikasjon under CDMA, GPRS, Bluetooth og trådløs Ethernet (IEEE 802.11).

Operativsystemet er Embedix Linux fra Lineo, med et grensesnitt hentet fra Qt-rammeverket til norske Trolltech AS. Grensesnittet er siden døpt Qtopia og markedsføres som et eget Linux-basert utviklingsmiljø. Qtopia omfatter også en rekke typiske PDA-applikasjoner, blant annet adresseliste, oppgaveliste, avtalebok, tekstredigerer, spillere for MPEG og MP3, samt diverse spill. Trolltech-sjef Haavard Nord lover at det vil lanseres flere Qtopia PDA-er i løpet av året, i tillegg til Sharp-maskinen.

Qtopia med alle dens applikasjoner kan kjøre på enhver integrert Linux. Det skal samtidig være enkelt å tilrettelegge selve brukergrensesnittet slik at PDA-leverandørene kan gi sine apparater en spesiell stil. Trolltech tilbyr full innsikt i kildekoden til både Qtopia og den underliggende Qt/Embedded. I tillegg til de integrerte applikasjonene, skal flere hundre applikasjoner, blant annet mange åpne kildekode applikasjoner, allerede kunne kjøres på Qtopia. Skal det lages applikasjoner som samordner Linux-baserte PDA-er med stasjonære maskiner, er det tilstrekkelig å lage én stasjonær klient. Qt sørger for at denne fungerer identisk under Windows, Mac OS, Linux og Unix.


Qtopia tilbys gratis til utviklere av åpen kildekode-applikasjoner, og mot betaling til utviklere av kommersiell programvare.

Nettleseren understreker det norske preget til Zaurus, det blir Opera.

For å sikre integrasjon mellom SL-5500 og bedriftsapplikasjoner, har Sharp sikret seg den Java-baserte plattformen iAnywhere m-Business fra Sybase-datteren iAnywhere Solutions. Både Sharp og iAnywhere tilbyr store fordeler til utviklere som vil arbeide med denne plattformen, blant annet Sybase SQL Anywhere Studio nærmest gratis. iAnywhere betraktes som et av de sterkeste verktøyene innen mobile bedriftsapplikasjoner, med blant annet komplette portalløsninger og andre løsninger som integreres mot eksisterende applikasjoner og infrastruktur.

Noen observatører mener at den nye PDA-en kan være et viktig skritt for Linux innen trådløst kommuniserende hånd-PC-er, mot konkurrerende plattformer fra henholdsvis Palm og Microsoft. Den første testen, fra Walter Mossberg i Wall Street Journal, er langt fra positiv. Han peker på at maskinen er større og tyngre enn til og med Compaq iPaq, at grensesnittet er like vanskelig som på en PC, at skjermen er for vanskelig å lese, at det faktiske programvareutvalget er svært begrenset og at tastaturet er svært vanskelig å bruke. Verst av alt, ifølge Mossberg, er at synkroniseringen mot Microsoft Outlook, ikke virket mot hans Windows XP-drevne bærbare Dell, og at det ikke var tips å hente fra håndbøkene.

Til toppen