Alt gikk galt i Telenor Bedrift

Mens ledelsen forventet et overskudd på 100 millioner, endte Telenor Bedrift på 188 millioner i minus i 1997. Det kan synes som om alt gikk galt i den gamle monopolbedriften, som måtte ta med seg 200 millioner kroner i kostnadsoverskridelser i fjorårets regnskap.

Mens Merkantildata fosser fram med eksplosiv vekst både på omsetnings- og resultatsida, er det langt mellom lyspunktene i Norges største IT-selskap Telenor Bedrift.

Ledelsen i Telenor Bedrift ventet et overskudd for 1997 på 100 millioner kroner, men måtte ta til takke med et negativt resultat på 188 millioner. Omsetningen økte imidlertid noe, fra 8,9 milliarder kroner (proforma) i 1996 til 9,96 milliarder i fjor.

- Mesteparten av veksten kan relateres til organisk vekst, men vi har fortsatt problemer med å oppnå lønnsomhet, sier Jan Kristensen, informasjonsdirektør i Telenor Bedrift, til digi.no. Kristensen sier at det i første rekke var på kostnadssiden det gikk galt. Overskridelser på til sammen 200 millioner kroner kan ifølge Kristensen tilskrives følgende hovedpunkter:

 • Norsk Data Ltd. i England tapte et titalls millioner kroner. Årsaken var blant annet dårlig ledelse, og Telenor Bedrift vurdere nå å avhende virksomheten.

 • Implementering av et nytt logistikk- og kundefaktureringssystem utviklet av Telenor FOU. - Vi var nødt til å ha et skreddersydd logistikksystem for å tilpasse oss de øvrige systemene i Telenor, sier Kristensen.
 • Avsatt 70 millioner kroner for nødvendig omstrukturering, blant annet omskolering av ansatte internt i Telenor Bedrift.
 • Forlik med tidligere aksjonærer i Comma - 18 millioner.
 • Betydelige kostnadsoverskridelser i Telenor Novit i forbindelse med utviklingen av en ny bankapplikasjon.

  Det eneste som gikk bedre enn ventet var den finansielle siden. Avhending av eierandeler i Ergosoft og Avenir ga tilsammen en gevinst på 60 millioner kroner.

  For å reise kjerringa legger ledelsen i Telenor Bedrift nå en omfattende handlingsplan som vil bestå av tre hoveddeler. På kostnadssiden planlegger selskapet en omfattende reduksjon av antall ansatte. Selskapet har etter overføringen av 1300 ansatte til Telenor Service & Installasjon nå rundt 3800 ansatte. Planen var tidligere å kutte staben med ytterligere 600 ansatte i løpet av en treårsperiode, men nå settes det fart i planene.

  - Det eksakte tallet er usikkert, men trolig vil kuttene fremskyndes til inneværende år, sier Kristensen.

  I tillegg til kostnadsoverskridelsene vil ledelsen ta en grundig gjennomgang av de ulike produktområdene for å få bedre kontroll med lønnsomheten på produktnivå. Et stort problem i Telenor Bedrift er dessuten klimaet i ledelsen. Stadig skift og mangel på samhandling har ført til misnøye blant de ansatte. Også dette vil bli prioritert å endre på i 1998.

  Hvis omstillingen går etter planen forventer selskapet å levere et tresifret positivt millionebeløp i resultat for 1998.

  - Men den type dyptgripende omstillinger som du skisserer her vil vanligvis være svært dyrt. Er dette målet realistisk?

  - Vil vil fortsatt ha sterk fokus på markedet til tross for de store endringene vi nå står overfor, men det er klart at det blir en vanskelig balansegang, sier Kristensen, som forklarer at selskapet nå er inne i en konsoliderende fase der kostnadsreduksjoner vil være hovedtema.

Til toppen