Amerikanere flest foretrekker Gates

CNN og USA Today har undersøkt hva amerikanerne synes om Bill Gates. Konklusjonen er at Bills popularitet er stigende.

1.036 voksne amerikanere ble kontaktet per telefon i tidsrommet fredag 13. november til søndag 15. november, altså etter fire uker med daglig dekning av monopolrettssaken.

56 prosent sa de hadde en gunstig oppfatning av Microsofts toppsjef Bill Gates. Andelen Gates-vennlige i en tilsvarende undersøkelse i mars var 55 prosent.

Et annet spørsmål gjaldt hvordan man stiller seg til den pågående rettssaken. 44 prosent svarte at de var for Microsoft, 28 prosent for myndighetenes syn.

I et tredje spørsmål, svarte 55 prosent at de hadde en gunstig oppfatning av Microsoft.

Til toppen