Ameritech kjøper Tele Danmark-aksjer

Ameritechs Luxembourg-registrerte datterselskap overtok mandag 34,4 prosent av aksjene i Tele Danmark.

Den danske staten sitter etter salget igjen med 17,4 prosent av aksjene og stemmene i selskapet, skriver Tele Danmark i en pressemelding.

Disse aksjene skal Tele Danmark selv kjøpe, for å redusere aksjekapitalen i selskapet. På den måten vil Ameritechs aksjepost øke fra 34,4 prosent til 42 prosent. Det er ventet at den ekstraordinære generalforsamlingen i Tele Danmark den 19. januar vil godkjenne avtalen mellom Tele Danmark og den danske staten. Det er fremdeles ikke klart om tidligere klager knyttet til Ameritechs inntreden i selskapet fører fram.

Ameritechs betaler rundt 19 milliarder kroner for sin aksjepost, mens Tele Danmark må ut med rundt 10 milliarder kroner for sin del av aksjene.

Første gang den danske staten solgte aksjer i Ameritechs var i 1994, men har siden sittet med vel 52 prosent av aksjene i selskapet.

Mandagens salg betyr at det første av de statlige televerkene i Norden ikke lenger er på statens hender.

Ameritech eier 49 prosent i den belgiske telekomoperatøren Belgacom, sammen med nettopp Tele Danmark og Singapore Telekom, og vel 20 prosent i den norske mobiloperatøren NetCom GSM.

Til toppen