Åndsverksavgift på nett

Nettbrukerne boltrer seg i innholdsprodusentenes gratis åndsverk, mens televerkene med Telenor i spissen tjener millioner på disse aktivitetene. Er det ikke på tide at de er med på å betale for kalaset?

Nettannonsemarkedet vokser svært raskt i forhold til andre medier. Likevel har det vært for småpenger å regne, og de 37 millioner annonsekroner som ble omsatt på nett i 1997, var ikke i nærheten av å dekke kostnadene for å produsere og gjøre tilgjengelig sine skriftlige åndsverk.

Hovedutfordringen er manglende vilje blant brukere til å betale for innhold. Flere aktører i det norske markedet produserer innhold som lesere - på papir - ville vært villig til å betale gode penger for, men som på nett forventes å kunne leses gratis.

Annet enn å vente på at annonsemarkedet skal ta av, hvordan skal man bøte på slikt? Og, hvordan skal man finansiere innhold og åndsverk som ikke har stor verdi som kontekst for reklame?

La oss se på hvem som er vinnerne med dagens situasjon.

En av dem er brukerne som får gratis innhold. En annen er annonsørene. I forhold til andre medier er det fortsatt meget rimelig å annonsere på nett, og gjort på rette måten kan det gi meget gode resultater.

Den største vinneren dog er televerkene - i Norge hovedsaklig representert ved Telenor. Norske innholdsprodusenter bruker millioner på å skape åndsverk som genererer store mengder "tellerskritt" fra brukere og derved store inntekter for selskap som Telenor.

Ville det være urettferdig om Telenor og andre televerk måtte betale en provisjon av sine teleinntekter skapt av norske nettsteders åndsverk til en interesseorganisasjon for innholdsprodusentene? Det eksisterer solide tradisjoner for denne type tankegang i Norge gjennom avgifter betalt til organisasjoner som Tono og Fono.

Ville det være urimelig om at nettbrukerne betaler en (liten) avgift på sin telefonregning til samme interesseorganisasjon for sin tilgang til norske nettsteders åndsverk?

Hva synes du?

Til toppen