Annus horriblis i Nera

1998 er året Nera og administrerende direktør Bjørn Ove Skjeie helst vil glemme, selv om det var det året som gjorde at selskapet mener seg godt posisjonert for 1999. Underskuddet kom opp i 389,4 millioner kroner før skatt, mot et overskudd i 1997 på 98,2 millioner.

Resultatet som Skjeie la fram torsdag var imidlertid litt bedre enn ventet. 1998 var preget av store omstruktureringer og en emisjon på 300 millioner kroner, som det ikke ble særlig interesse for idet garantistene selv måtte ta brorparten. Siden halvårsresultatene ble lagt fram og den nye styrelederen Johan Fredrik Odfjell fikk igang restruktureringen, har Nera imidlertid vært på rett vei med økende aksjekurs og bedre drift.

Nera-gruppen hadde driftsinntekter i 1998 på 3,034 milliarder kroner, mot 2,971 milliarder kroner året før. Resultat før nedskrivninger og avsetninger var 72,8 millioner kroner, mens driftsresultatet etter nedskrivninger og avsetninger til restrukturering på minus 405 millioner kroner var på minus 332,1 millioner kroner. Resultat før skatt i 1998 ble minus 389,4 millioner kroner.

- Driftsbildet i bedriften har utviklet seg i riktig retning i annet halvår, sier administrerende direktør i Nera, Bjørn Ove Skjeie. Han sier i en kommentar at antall årsverk er redusert med 154, og nivået på salgs- og administrasjonskostnader er senket. - Enheter med negativt resultat er avhendet, restrukturert eller er under restrukturering. Når det gjelder forskning og utvikling, er imidlertid innsatsen opprettholdt.

I følge Skjeie arbeider selskapet for å bringe nye eiere inn i satellittvirksomheten. Omsetningen for Neras satellittvirksomhet i 1998 ble 946 millioner kroner, på nivå med 1997. Markedet for satellittelefoner og jordstasjoner innenfor Inmarsat-systemet flater ut, mens Nera øker markedsandelene for sine viktigste produkter. Skjeie mener introduksjonen av M4-tjenesten i Inmarsat vil gi et løft.

- Inmarsat-systemet har en fremtid innenfor profesjonell satellittkommunikasjon, og vi vil derfor posisjonere oss for å bli markedsledere for både jordstasjoner og terminaler for M-4, sier Skjeie.

I oktober inngikk Nera kontrakt med ICO Global Communications om utvikling og levering av en ny og mindre håndholdt mobiltelefon som kan brukes via satellitt og jordnett (GSM). Kontrakten gir Nera en garantert leveranse, samtidig som den gir adgang til å konkurrere om et marked som er antatt til å bli mer enn en million telefoner. Skjeie påpeker at ICO ved valget av Nera som leverandør særlig vektla selskapets kompetanse innenfor det profesjonelle og det maritime markedet, noe også Nera vil ta hensyn til i utviklingen av ICO-produkter. Totalt vil prosjektet kreve en utviklingsinnsats fra Nera på 150 millioner kroner over utviklingsperioden, sier Skjeie. Han understreker at Nera også satser videre for å bli leverandør innenfor flere systemer.

Til toppen