Ansatte rømmer Fotball247.com

De redaksjonelle medarbeiderne i Fotball247.com, som ble eid av konkursselskapet Sports Mail, gir nå helt opp. De tror ikke lenger på ledelsen og har - tross løfter - ikke fått lønn på mer enn én måned. Dermed spøker det for Fotball247.com.

De ansatte i Sports Mail fikk torsdag 26. januar beskjed om at selskapet de jobbet i, hadde gått konkurs. Men til forskjell fra vanlige konkurser, ble ikke de ansatte bedt om å forlate lokalene.
Man fikk kort og greit beskjed om å fortsette med det man holdt på med akkurat som før.


Ledelsen i Sports Mail skulle stable på beina et nytt driftsselskap som skulle ta over nettstedet Fotball247.com. Grunnen var at Sports Mail, som hadde gått konkurs, ikke eide sine egne domenenavn.

Men én måned etter konkursen har ennå ikke de som fortsatte fått lønn, og siste arbeidsdag var 26. februar. Den nyeste saken på den norske tjenesten,er datert 26. februar, klokken 11:35.

En av dem som ble igjen i selskapet etter konkursen, var trønderen Tor O. Iversen, som fungerte som nyhetssjef for Fotball247.com. Nå har han fått nok og slutter i selskapet.

- Jeg har bestemt meg for å slutte, sier Iversen. Grunnen, forteller Iversen, er gjentatte løftebrudd fra ledelsens side.

Da Sports Mail gikk konkurs, bestemte administrerende direktør, Roy Nordanger, sammen med styreformann og markedssjef Kjell Haarr<< seg for å drive videre - siden Sports Mail ikke eide rettighetene til domenenavnet fotball247.com.

Dette var registert på Clas Hansen - en annen i ledelsen.

Allerede uken etter får de ansatte som er igjen i selskapet beskjed om at de holder på å stifte et nytt selskap, Sport247 Media. Dette selskapet skal ha fått investorer som var villig til å brofinansiere selskapet til man fikk på plass en stødig eierstruktur.

Men dette er det foreløpig ikke blitt noe av.

Iversen sier til digitoday.no at ingen av de redaksjonelle medarbeiderne i Fotball247.com har fått lønn, trass løfter om det motsatte. Dermed er det slutt på tålmodighetene.

At Sports Mail heller ikke eide domenerettighetene til Fotball247.com, kom også som en sjokk på de ansatte i selskapet.

- Ingen av oss var klar over den domeneavtalen, sier Iversen om rettighetene til fotball247.com- domenet. Han synes det er umoralsk å ikke gi dette til boet, siden man har bygget opp dette merkenavnet med millioner av investorene i Sports Mail sine penger.


Roy Nordanger forteller til digitoday.no at det nye selskapet skal få domenerettighetene til disse domenene og at Sports Mail i bunn og grunn også skulle hatt dette. Hva gjelder finansieringen av det nye selskapet, forteller Roy Nordanger til digitoday.no at det bare trengs et sted mellom 5 og 6 millioner kroner.

Men det kan bli vanskelig å holde tjenesten i gang, om ikke de redaksjonelle medarbeiderne er villig til å fortsette.
- Jeg har ingen tillit til Nordanger og Haarr. Og det er jeg ikke alene om, for å si det slik, sier Iversen.

Tidligere styreformann i Sports Mail, Kjell Haarr, kan bekrefte overfor digitoday.no at de ansatte kommer til å slutte hvis ingen ting kommer på plass raskt.

- Vi har holdt de ansatte rimelig bra orientert de siste ukene. Vi har ikke forventet at folk skal jobbe så lenge det ikke har vært en løsning på plass, sier Kjell Haarr, som ennå håper på en løsning.

- Vi har det skriftelig fra flere av journalistene at de vil fortsette videre, med da må det komme noen nye aktører som vil videreføre fotball247.com, sier Haarr til digitoday.no.

Heller ikke den kjente eks. Rosenborg-vingen Jahn Ivar 'Mini' Jakobsen kommer til å fortsette i selskapet. Han ble ansatt som redaktør i februar i fjor, men har ikke fungert som annet enn spaltist i en lenger perioder.


Tor O. Iversen sier avslutningsvis at hvis det er noen som vil ha en komplett og dyktig fotballredaksjon, så er det bare å ta kontakt.

Til toppen