Apache Group omorganiseres til selskap

Apache er verdens mest populære webtjener. Det nye selskapet, Apache Software Foundation (ASF), skal bygge på medlemskap og har ikke som mål å tjene penger, men å fremme ulike prosjekter innen åpen kildekode.

Apache er verdens mest populære webtjener. Det nye selskapet, Apache Software Foundation (ASF), skal bygge på medlemskap og har ikke som mål å tjene penger, men å fremme ulike prosjekter innen åpen kildekode.

Apaches webtjener driver ifølge NetCraft mer enn 56 prosent av alle verdens nettsteder, og anbefales av en rekke store leverandører, blant dem IBM.

Poenget med ASF er å sikre Apache-prosjektene gjennom en hensiktsmessig juridisk, finansiell og organisatorisk struktur, heter det i pressemeldingen. Ved siden av webtjeneren, dreier det seg om Java-tjeneren Jakarta der blant annet Sun, Oracle og IBM deltar, og ulike andre Java-prosjekter. Disse prosjektene er fordelt på ulike åpne og uavhengige arbeidsgrupper. ASF beskytter disse prosjektene uten å blande seg opp i den daglige driften, heter det.

Medlemskap i ASF er på individuell basis. Nye medlemmer rekrutteres etter innbydelse, og må delta aktivt i et eller flere prosjekter. Ledelsen i ASF er stort sett den samme som ledelsen i den tidligere Apache Group. IBM har en representant i styret i ASF, sammen med blant andre O'Reilly and Associates, University of California og Covalent Technologies.

Til toppen