Ape styrer skjerm-markøren bare ved å tenke på den

Hjerneimplantater hos tre rhesusaper i Chicago gjør dem i stand til å styre markøren på en dataskjerm, bare gjennom tankene.

En forskergruppe fra eliteinstitusjonen Brown University i Rhode Island redegjør for prosjektet i den nyeste utgaven av bladet Nature. Formålet med forskningen er å finne ut om hjerneimplantater kan brukes til å gi pasienter med omfattende lammelser en mulighet til å kommunisere med omverden.

Forskerne opererte en serie små elektroder, lik dem som brukes i noen behandlingsmetoder for Parkinsons sykdom, inn i hjernen til tre rhesusaper, i det område som kontrollerer håndbevegelser. Rhesusapene fikk leke med et dataspill mens signalene fra et utvalg hjerneceller ble registrert. Signalene ble analysert, og forskerne greide å framstille algoritmer som tolket dem slik at de kunne brukes til å styre kursoren direkte, uavhengig av bevegelsene som apene påførte musen.

Til slutt var algoritmene så gode at apene ikke merket, annet enn ved noe lengre responstider, når de styrte markøren bare gjennom tankene, og når de var musbevegelsen som rådet. Selv om musen var frakoplet, kunne de styre kursoren dit de ville. Hvis skjermen viste at markøren ikke beveget seg slik de ville, var endrede signaler fra hjernecellene nok til å korrigere kursen.

Forskerne mener de dermed har bevist at ren tankevirksomhet er nok til å styre dette fysiske fenomenet.

De ser for seg at pasienter med lammelser vil kunne dra nytte av denne teknologien, men advarer at man blant annet må nøye undersøke virkningen av slike hjerneimplantater over tid på øvrige hjernefunksjoner.

De har likevel allerede startet et eget selskap, Cyberkinetics, for å ta seg av kommersielle sider ved forskningen.

Kanskje dette peker mot den endelige løsningen på musesyken?

Til toppen