Åpner de sovende gigantene porten i '99?

1999 kan bli året da de store mediehusene entrer webportalene for alvor.

Et amerikansk analysefirma spår at dette blir topptrenden for det amerikanske markedet i året som ligger foran oss. International Data Corporation (IDC) tror at størrelser som Time Warner og CBS vil være svært interessert i å investere, eventuelt overta kjente webportaler, som har klart å bygge opp merkevarer på egen hånd.

Hovedtrenden i 1998 viste seg etter hvert å bli en kjempesatsing på trafikkskapende portaler (samletjenester på Internett). For eksempel overtok verdens nest største medieseselskap The Walt Disney Company, søketjenesten Infoseek for å lage inngangsportalen Go Network.

Time Warner har i året som har gått hatt meget gode erfaringer med synergieeffekten mellom CNN på TV og Internett. Ikke minst har Bill Clinton vært en verdifull støttespiller. Like vellykket har det imidlertid ikke vært å prøve å skape sin egen merkevare under paraplytjenesten Pathfinder, som blant annet har Time Magazine som en av de viktigste bidragsyterne.

IDC spår at Time Warner eller CBS vil være svært interessert i den mest trafikkskapende portalen av dem alle, Yahoo!. Det blir spådd at dataselskapet Compaq etter hvert vil selge søketjenesten AltaVista og at programvareselskapet Microsoft, som etter hvert har blitt noe langt mer enn et tradisjonelt dataselskap, kan tenke seg å hive noen penger inn i en stor portal.

Skjebnen til Microsofts egenutviklede internasjonale portal, MSN.com, vil nok avgjøre i hvor stor grad Bill Gates vil finne seg noen nye eksterne allianser på nett.

Vi kan jo håpe at internettmarkedet her hjemme kan bli like spennende i 1999.

Hittil har mediehuset Schibsted og telekomselskapet Telenor vært bulldoserne i det norske markedet. Schibsted har store ambisjoner om å bli det også på nordisk basis og er på god vei.

En egen nystartet portal i Danmark og en allianse med Telias Passagen i Sverige gjør det til et svært interessant år for mediehuset som har ambisjoner om å ikke tape fullt så mange millioner i året som kommer ("bare" 100 mill. for multimediasektoren i 1999).

Men mest av alt knytter det seg spenning til om Scandinavia Online (SOL) endelig kan begynne å komme i nærheten av svarte tall i regnskapet i Norge. Fra 1. januar 1997 å skulle være en internettport med 200 ansatte som selv skulle utvikle alle tjenester for Ola og Kari Nordmann, har SOL endelig funnet sin rolle som ren inngangsportal - uten andre ambisjoner enn å tjene penger på partnerskap og trafikk.

Mange har forundret seg over hvordan Schibsted med sin lange erfaring ville la SOL lage kostbart kommersielt og redaksjonelt innhold selv, med alle de ressursene som gode alternativer andre steder i mediehuset. Etter en smertefull rasjonaliseringsprosess er SOL nå nede i 47 årsverk. Det er store sjanser for at inntektsiden overgår utgiftsiden en eller annen gang før år 2000.

Og kommer det til å skje, er det slett ikke usannsynlig at Schibsted vil prøve å sikre seg alle aksjene i selskapet. Selskapet har lang erfaring med å prøve å kontrollere flest mulig av de andre melkekuene (VG, Aftenposten og TV 2) i konsernet. Likevel vil ikke en slik overtakelse av Telenors andel av SOL bli helt problemfri.

Schibsted er stadig svært avhengig av buntingavtalen med Telenor Nextel på salg av internettabonnenter. Ved at SOL ligger inne som automatisk oppstartside har man kunnet skaffe seg en stor andel av de nye internettkundene som fortsatt strømmer til den nye mediekanalen.

I forbindelse med et eventuelt oppkjøp av Telenor-aksjene vil dette forholdet måtte avklares – også fordi det finnes en klausul i fusjonsavtalen om at Schibsted fram til år 2000 skal motta en prosentvis andel av salget av internettabonnenter fra Telenor Nextel.

Er så noen av de andre medieselskapene i Norge interessert i internettmarkedet, webportaler og eventuelt en andel i SOL?

Foreløpig finnes det ikke så veldig mange å velge mellom. Sammenlikninger med et enormt marked som det amerikanske er kanskje urettferdig, men de sterke norske merkevarene kan man ikke en gang telle på en hånd.

Norske Orkla Media og danske Egmont har dratt i gang SOL-konkurrenten HjemmeNett som så langt har vist seg ikke å være en konkurrent. Første versjon av HjemmeNett var rett og slett for dårlig, både innholdsmessig og i forhold til funksjonalitet.

HjemmeNett versjon 2.0 så lovende ut i begynnelsen med mange gode kommersielle avtaler, men har blitt vesentlig forsinket. Når den først har kommet, viser det seg at den ekskluderer alle Mac-brukere og nettbrukere med eldre nettlesere enn 4.0-versjoner.

Ikke så heldig for en aktør som har som ambisjon å fange opp den mest grunnleggende familiebrukeren med telefonlinje og modem. Orkla og Egmonts avventende holdning til nettet avspeiles i at det kun er satt av syv årsverk til HjemmeNett.

Da virker det mer sannsynlig med et oppkjøp av ABC Startsiden som er et enmannsforetak som drives av en tidligere NRK-ansatt, Tom Ottmar. Det ryktes at Ottmar skal ha fått milliontilbud på den hjemmesnekrede portalen som genererer vesentlig trafikk.

Også omstridte Øivind Robbestad sitter med en potensiell salgsjuvel gjennom sin nettportal Nettguiden som han gjennom flere år har bygget opp på ryggen av andre nettaktører.

Kommer så noen av de store medieaktørene til å handle i 1999?

Orklas lokalavis-konkurrent A-pressen har ikke hatt de store ambisjonene så langt. I sin siste tertial-presentasjon før børsinntreden i høst, var det spesifikt uttrykt at man skulle ha en forsiktig holdning til Internett. Det mest spennende der A-pressen er involvert, er eierskap i det nyfusjonerte webselskapet New Media Science/Digital Hverdag som har nordiske ambisjoner.

Heller ikke danske Aller-gruppen, representert ved Norsk Aller i Norge, ser ut til å røre på seg i stor grad. For ett år siden ble det slått stort opp at det skulle være snakk om en overtakelse av Nettavisen, men dette ble senere avfeid som kun samtaler om enkeltprosjekter. Nettavisen har siden den gang beveget seg i retning av portal med lansering av flere kommersielle tilleggstjenester.

Aller er stadig aller sist i racet om de nye mediene - blant annet er Norges største ukeblad Se og Hør fortsatt ikke på nett, og Knut Haavik virker generelt svært lite interessert i Internett.

Heller ikke TV3-eieren Modern Times Group (MTG) med svenske Kinnevik på eiersiden virker særlig innstilt på å satse på nye medier. Blant annet har Kinnevik solgt ut internettselskapene sine i løpet av det siste halvannet året. Illustrerende er det at MTGs ViaSat, som selger parabolpakker i Norden, har uttalt at de i noen år fremover vil satse på en analog plattform inntil det digitale TV-markedet blir modent.

Til og med Nordens største mediekonsern, Bonnier, som omsetter for nærmere 14 milliarder i året, har ikke funnet ut hvordan de skal gripe nettmarkedet fatt. Bonniers egen satsing ble lagt ned i 1998 og all nettvirksomhet overført til det heleide datterselskapet Marieberg.

I Sverige er faktisk Posten med sin portal Torget (hvor Schibsted har vært inne og snust) mer offensiv enn de fleste andre med mer naturlig forankring i medieverden. Forhåpentligvis vil dette bildet endre seg i løpet av året.

Til toppen