Apple styrker staben

For å takle den økte etterspørselen etter iMac, utvider Apple Computer produksjonskapasiteten.

Apple Computer har ansatt ytterligere 200 produksjonsarbeidere til selskapets fabrikk i Laguna West i California, melder Sacramento Business Journal (SBJ). Økningen kommer i tillegg til 400 arbeidere som ble ansatt tidligere i år. Totalt jobber det nå 1.700 arbeidere ved samlebåndene i Laguna West-fabrikken.

Nyansettelsene skyldes i stor grad det sterke salget av iMac, men også salget av andre maskiner har bidratt til behovet for å øke bemanningen på produksjonssiden. Som digi.no/mac tidligere omtalte (se "Apple vurderer å sette bort iMac" i høyre marg), har det vært snakk om at Apple vurderer å sette bort deler av produksjonen av iMac for å dekke etterspørselen.

SBJ skriver at Apple også vurderer å ansette 100 mennesker til et nytt telefonoperert kundeservice-senter i et ledig lokale ved Laguna West-fabrikken.

Til toppen