År 2000 vil velte småbedriftene

Åtte av ti norske småbedrifter vil oppleve driftsstans hvis de ikke begynner å sjekke sine datasystemer. Her er hva bedriftene må sjekke:

Åtte av ti norske småbedrifter vil oppleve driftsstans hvis de ikke begynner å sjekke sine datasystemer. Her er hva bedriftene må sjekke:

Alle har påstått, men ingen har visst. Det regjeringsutnevnte utvalget Aksjon 2000 har derfor gjennomgått 30 små bedrifter for å avdekke mytene. Svarene Aksjon 2000 fikk fra småbedriftene bekrefter det alle fryktet. Selv om de har færre datasystemer enn de store bedriftene, vil den store hop av norske selskaper stoppe opp på nyttårsaften hvis de ikke gjør noe.

- Åtte av ti bedrifter vil oppleve alvorlig driftstans, hvis det utvalget på 30 bedrifter vi intervjuet er representativt, sier Geir Jacobsen, leder for Aksjon 2000.

- Det var bare to som gikk helt fri for alle problemer. Problemene ofte ikke så kompliserte å rette, men uten innsats vil feilene få økonomiske konsekvenser.

Den gode nyheten er at de aller fleste småbedriftene fremdeles har tid til å rette sine problemer. De fleste bedrifter har tid til å sjekke, teste sjekke og senere rette sine problemer.

- Men spesielt IT-avhenginge bedrifter begynner å få dårlig tid, sier Jacobsen.

Aksjon 2000 peker på at undersøkelsen med de 30 bedriftene ikke gir noen statistikk - meningen er å gi en pekepinn for de andre bedriftene. Bedriftene som deltok holdt til på Sørlandet, Østlandet og i Rogaland. 14 bedrifter hadde under ti ansatte.

Dette var det de fant ut:

Elektronikk: Problemene med innebygd elektronikk er omfattende. Undersøkelsen viste at bare 39 prosent av alle enheter hadde leverandørgaranti. 31 prosent må repareres.

Programvare: Ikke overraskene er det er innen programvare det står verst til. Bare 28 prosent av de 263 operativsystemer, kontorprogramvare, økonomi- og administrasjonssystem var dekket av garantier.

- Særlig Microsoft-programvare går igjen - det er vanskelig å få klare svar fra selskapet om hvor alvorlige feilene er og om alle er tvunget til å oppgradere. Office 95 og Access går igjen i undersøkelsene, forteller Jacobsen

PC-er: En av fem PC-er trenger BIOS-oppgraderinger før nyttårsaften. Undersøkelsen fant også PC-er som er i drift som må kastes.

- Mange små bedrifter har satt sammen PC-er selv eller kjøpt fra små firma som ikke kan gi garanti for å spare penger. Disse må testes, påpeker Aksjon 2000-sjefen.

Telesystemer: Et av fem telesystemer må oppgraderes og ytterligere ti prosent må testes fordi man ikke har fått noen garantier.

Kontorutstyr: Gode nyheter - undersøkelsen fant ikke en faks, skanner eller kopimaskin som kommer til å nekte 1. januar.

Til toppen