Arnstad: - Vi burde fusjonert!

Jo Arnstad sier til digi.no at ettertiden har vist at Provida burde sagt ja til en fusjon med Entra Data i oktober i fjor. Selskapene har opprettholdt kontakten og Arnstad utelukker ikke at fusjonsspørsmålet kan komme opp på ny.

Jo Arnstad: hvorfor i all verden forkastet du fusjonen med Entra Data i fjor høst?

- Vi oppdaget ting under prosessen som de burde fortalt oss om som vi ønsket å bli kompensert for. Blant annet var ikke potensialet like stort som vi hadde regnet med, og selskapet stod foran en del større investeringer.

Men både resultater og kursutvikling hos Entra Data har vel utviklet seg adskillig bedre en ventet?

- Et resultat mellom 18 og 24 millioner var hva vi hadde kalkulert med. Resultatet ble 25 millioner altså mer enn vi hadde regnet med, men inntektene kom også i en del av selskapet som ikke var så viktig for oss. Spesielt tekniske konsulenttjenester gjorde det bedre enn ventet, dernest komme resultatene i Entra Data normalt meget sent på året, så det var vanskelig å anslå resultatet. Kursutviklingen har også vært mye mer positiv for dem enn for oss.

Angrer du beslutningen?

- Vi vurderte at prisen ikke var riktig, og var heller ikke enige i den strategien som var lagt for selskapet. I ettertid er det klart at vi burde fusjonert - det hadde vært en klok beslutning.

Utelukker du at fusjonsspørsmålet kommer opp igjen?

- Jeg snakker fremdeles med selskapet, og vi skiltes som venner. Det er ingen grunn til å utelukke at vi tar opp igjen samtalen. Den gangen var imidlertid et bytteforhold på 40/60 galt for oss, påpeker Arnstad.

Til toppen