Åsgårdsstrand på dekningskartet

Samferdselsdepartementet skjerper dekningskravene ved utlysning av nye mobilkonsesjoner. Nå faller Åsgårdsstrand inn under minimumskravet, som nå omfatter 90 prosent dekning i 12 byer og tettsteder i løpet av fem år.

I dag er de fire konsesjonene om utbygging og drift av de fire mobilnettene basert på UMTS-standarden (Universal Mobile Telecommunications System) utlyst, og departementet velger å utnytte interessen for det nye mobilsystemet ved å skjerpe dekningskravene for de nye mobilnettene.

Departementet legger i utlysningen ikke skjul på at søkernes forpliktelser om å tilby dekning og utbyggingshastighet ut over minstekravene tillegges særlig vekt.

Søkerne må forplikte seg til å dekke 10 prosent av befolkningen i løpet av ett år i følgende byer og tettsteder:

Stor-Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Drammen, Kristiansand, Tromsø, Tønsberg/Åsgårdsstrand, Sandefjord, og Bodø.

Det betyr at utbyggerne i starten kan nøye seg med å bygge ut i de tre-fire største byene, inntil 10 prosent av den samlede befolkningen i de 12 byene er dekket opp. Neste trinn må passeres om tre år, da 40 prosent av befolkningen i åtte av de 12 tettstedene må dekkes. Full dekning i løpet av fem år gjelder 90 prosent av befolkningen innenfor alle områdene.

Dessuten øker departementet årsavgiften for UMTS-lisensene med 2 millioner kroner til 20 millioner i forhold til dagens prising av GSM. På toppen av dette kommer en engangsavgift på 100 millioner kroner som regjeringen har foreslått, men det er ennå ikke avklart om forslaget får Stortingsflertallet med seg selv om det er sannsynlig.

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, sier til digi.no at hun ikke tror det får konsekvenser for interessen når departementet nå skrur til kravene.

Hun sier argumentene for dette er delvis det at Stortinget selv har vært opptatt av dekningskrav og hastighet, auksjonen av UMTS-lisenser i Storbritannia samt hvor verdifulle frekvensene er.

- Jeg tror ikke kravene vil skremme vekk seriøse søkere, sier Hildrum. Hun sier at departementet vil følge utbyggingen av mobilnettene tett men også i lys av den raske teknologiske utviklingen.

Hildrum sier at hun forventer en utlysning av en ny GSM-1800 konsesjon, men at dette skjer uavhengig av UMTS, som så langt har vært prioritert av departementet.

I tettbygde strøk skal den nye mobilteknologien gi hastigheter på 384 kbit/s, eller 40 ganger mer enn dagens GSM-nett. Dette gjør at forventningene til nye bredbåndstjenester for mobilnettet er skyhøye med muligheter for video-overføringer.

De skjerpede kravene fra departementet kommer i stedet for å auksjonere ut lisensene, uten å sette spesielle krav til hvordan mobilselskapene bygger ut infrastrukturen

Planen fra departementet er nå at tildeling av UMTS-konsesjoner skjer tidligst i oktober.

Opptil 12 selskap har mer eller mindre identifisert seg som aktuelle kandidater til de fire konsesjonene, men det er ventet at flere av selskapene vil finne sammen til ulike konstellasjoner der flere selskap går sammen om å søke.

Til toppen