ASK mister topp-forhandler i Norge

Multimedia Presentation AS har i dag meldt fra om at de bryter sitt samarbeid med ASK. Selskapet har den siste tiden stått for omtrent 60 prosent av ASKs salg i Norge. - Produktene har for dårlig kvalitet, og ASK vil ikke ta ansvar for problemene, sier Lars-Henrik Krogh i Multimedia Presentation til digi.no

Norges største distributør av audiovisuelt utstyr, Multimedia Presentation, har vedtatt å bryte samarbeidet med den norske produsenten ASK med øyeblikkelig virkning.

Selskapet vil nå satse maksimalt på tilsvarende produkter fra teknologilederen EPSON.

- Vi har hatt feilprosenter helt opp mot 50 prosent på enkelte produkter fra ASK, forklarer administrerende direktør Lars-Henrik Krogh i Multimedia Presentation.

- ASK har heller ikke fulgt opp med dele-leveranser og leiemaskiner når vi har opplevd feil på produktene. For våre kunder blir det et stort problem når de står uten produkter som virker.

Det er særlig A4+ og A6+ som har hatt problemer. Det største problemet skal være lamper som eksploderer, muligens grunnet for dårlig kjøling. Krogh forteller også at flere enheter av det nye topp-produktet A10 er levert med misfarging og feil.

- Med den prisen vi ser på slik produkter må kvaliteten være helt på topp, det har den ikke vært, sier Krogh.

Ved siden av stor feilprosent på de nye produktene mener Krogh at ASK forholder seg useriøst til Multimedia Presentation som distributør.

- Vi har blant annet opplevd at ASK via andre distribusjonskanaler har tilbudt våre kunder ASK-produkter til en lavere pris enn vi har som innkjøpspris. Det er klart at vi ikke kan godt en slik oppførsel, sier Krogh.

Multimedia Presentation har den siste tiden stått for cirka 60 prosent av ASKs omsetning på det norske markedet. Multimedia Presentation har også stått for det aller meste av markedsføringen av ASKs produkter på hjemmemarkedet. Med en totalomsetning på omlag 100 millioner kroner i år, er Multimedia Presentation også totalt sett Norges desidert ledende distributør innenfor dette produktområdet. Produktene fra ASK representerer omlag 30-35 prosent av omsetningen.

- Multimedia Presentation ble i 1993 etablert i et samarbeid med ASK. Selv om vi etter hvert har tatt inn produkter fra andre leverandører for å sikre kundene reelle valgmuligheter, har vi alltid lagt vekt på å være en lojal representant for ASK, noe som også bekreftes av våre omsetningstall. Dessverre må vi nå erkjenne at lojaliteten ikke på noen måte har vært gjensidig. Derfor beklager vi sterkt at ASK har disponert slik at vi nå må bryte samarbeidet, sier Krogh.

- ASK har åpenbart en målsetting om å knytte til seg flest mulig distributører og forhandlere, som samtidig motiveres til å konkurrere med hverandre i markedet. Vi har i dag de fleste store konserner i vår kundeportefølje, og vi har de siste årene sikret oss en betydelig del av de største leveransene – de fleste basert på produkter fra ASK. Det blir derfor lite motiverende for oss å fortsette samarbeidet når vi til stadighet møter rykter og usannheter om vår forretningsførsel fra vårt eget leverandørmiljø.

- Vi ønsker nå å satse maksimalt på konkurrerende produkter fra EPSON, som er overlegne både når det gjelder kvalitet og teknologi. EPSON er internasjonal teknologileder innenfor en rekke produktområder, ikke minst innenfor vårt virksomhetsområde. ASK er henvist til å kjøpe teknologien på det internasjonale markedet, og etter vår mening har dette gjort det vanskelig for ASK å følge utviklingen når det gjelder teknologi og kvalitet. Etter tre år har vi nesten ikke hatt returer på produktene fra EPSON, mens vi i perioder har hatt returer på opp til halvparten av ASKs produkter. Det aller meste av disse returene har vi måttet håndtere selv, uten hjelp fra ASK, for å sikre at kunden ikke blir skadelidende, avslutter Krogh.

Multimedia Presentation har i dag norsk enerett på distribusjon av EPSONs audiovisuelle produkter, og selskapet har meget store forventninger til satsingen på disse produktene.

Til toppen