Åtte av ti daglige ledere gir pokker i hjemmesidene

Nyheter på Internett er en av hovedgrunnene for at daglige ledere i norsk næringsliv bruker nettet. Norsk Gallup Institutt mener å se at nettet blir brukt til mer enn underholdning, men det er langt igjen; kun 20 prosent av bedriftene oppdaterer egne hjemmesider oftere enn én gang i måneden.

Nyheter på Internett er en av hovedgrunnene for at daglige ledere i norsk næringsliv bruker nettet. Norsk Gallup Institutt mener å se at nettet blir brukt til mer enn underholdning, men det er langt igjen; kun 20 prosent av bedriftene oppdaterer egne hjemmesider oftere enn én gang i måneden.

28 prosent av norske bedrifter med fem eller flere ansatte har egne hjemmesider, skal vi tro den kvartalsvise InterBusiness-undersøkelsen til Norsk Gallup Institutt.

Av de 28 prosentene som tross alt har fått opp hjemmesider, er det ytterst få som har kommet særlig lenger enn å legge ut hjemmesidene på web. Deretter går de i dvale.

Kun fire prosent av de spurte med hjemmesider oppdaterer bedriftens sider daglig. Én av fem gjør det oftere enn én gang i måneden.

- Norske daglige ledere har en del å hente. Det finnes fortsatt ikke så mye strategi i forhold til satsing på egne nett-tjenester. Men de er også klar over at de uansett ikke vil få inntekter fra nettet på kort sikt, prosjektleder Svein Thalberg til digi.no.

- Ifølge bedriftene selv har nettet ikke erstattet markedsføring gjennom katalogvirksomhet, sier Thalberg.

Under halvparten av bedriftene med hjemmesider har i løpet av de siste tolv månedene investert i salg basert på informasjon og reklame på sidene. Og bare fem prosent budsjetterer med inntekter fra hjemmesidene det nærmeste året.

- De som er på markedet ser inntektspotensialet. Men de ser også at det er effektiviseringsgevinst først på lengre sikt, og at nettet er et langsiktig informasjonsverktøy. Det er tross alt høyere forventninger blant dem som er på nettet, enn blant dem som kun har planer om å komme på nettet, sier han.

Tallene fra Gallup viser at blant dem som er koplet opp til nettet (58 prosent av bedriftene mot 46 prosent for ett år siden), er den personlige nettbruken stor.

Scandinavia Online er den klart best besøkt nett-tjenesten blant daglige ledere i norske bedrifter med mer enn fem ansatte. Over halvparten blant de 624 spurte som sier de bruker nettet, har vært innom SOL.

Deretter følger VG (42 prosent), Nettavisen (29 prosent), Dagbladet (23 prosent), Aftenposten (22 prosent), Dagens Næringsliv (betaltjeneste - 16 prosent), ITavisen (syv prosent) og digi.no (fem prosent).

Svein Thalberg i Gallup sier at de daglige ledernes internettbruk ikke skiller seg vesentlig fra befolkningen ellers.

- Bruken av søkemotorer dominerer, mens norske nettaviser kommer som en sterk nummer to. Tallene viser at bruken av nyhetstjenester er dobbelt så stor på norske som på utenlandske tjenester, sier han.

Den utvidede bruken av søkemotorer kan tyde på både surfing og nyttebruk:

- Det kan indikere en del surfing, men minst like mye at Internett nå blir brukt som arbeidsverktøy, sier han.

Kombineres disse tallene mot ledernes svar på hvilke behov nettbruken oppfyller, ser man en mer profesjonell trend:

- Vi ser en utvikling mot at nettet blir brukt mer og mer i jobb-øyemed. Tidligere var det en klarere tendens at nettet på dagtid ble brukt i privat sammenheng på jobben.

Bedriftenes tilgang vokser og innen det neste året regner ytterligere 15 prosent å ha nett-aksess på plass. E-post-tilgang er også i klar fremgang (61 prosent mot 43 prosent for ett år siden), mens intranettene har stagnert med 17 prosent i overgangen 1998/99 mot 16 prosent i 1997/98.

Til toppen