Automatisk sikkerhetskopiering av inntil 100 PC-er

Hewlett-Packard har laget en dedikert backupmaskin som installeres på et kvarter og deretter sørger for automatisk sikkerhetskopiering av inntil 100 PC-er på nettet.

Den dedikerte enheten koples rett på nettet. Installasjonen tar om lag et kvarter, og krever ingen spesiell IT-ekspertise.

SureStore AutoBackup kommer i to modeller, dimensjonert for henholdsvis 25 og 100 PC-er.

- Vi begynner å ta bestillinger i juli, og vil kunne levere de første maskinene i Norge i august, sier produktsjef i Norge, Inge Hjelmfoss til digi.no. - Anbefalt pris til sluttbruker blir henholdsvis 42.000 kroner og 93.330 kroner.

Klientene må være industristandard PC-er med Windows 9x, NT 4.0+ eller 2000 Pro.

Bruken krever at det installeres en egen AutoBackup-agent på PC-ene som skal sikres. Da tar den dedikerte backupmaskinen en fullstendig kopi av alt som er på PC-en. Deretter suppleres denne kopien daglig, straks etter første pålogging på nettet. Agenten sørger for at bare endringer i forhold til forrige dags kopi overføres. Har du lagt til et bilde og redigert et avsnitt i et dokument, er det bare disse som overføres til PC-en til sikkerhetskopien. HP regner med at det tar noen få minutter per dag, selv for de ivrigste brukerne. Sikkerhetskopieringen foregår diskret i bakgrunnen, med minimal forstyrrelse av andre gjøremål.

Sikkerhetskopieringen går automatisk uavhengig av hvordan du kopler deg til lokalnettet, også over oppringt samband når du er på farten.

Tapte eller ødelagte data gjenopprettes gjennom en enkel operasjon fra brukerens side. Enheten er utstyrt med katastrofeprogramvare og CD-brenner. Dersom hele PC-en må gjenopprettes, bruker man disse til å rekonstruere PC-en i sin opprinnelige stand.

Maskinen er ikke utstyrt med strømsikring (UPS), RAID eller egen tapebackup. HP anbefaler at installasjonen suppleres med det siste, for sikkerhetsskyld. Ellers mener HP at verken UPS eller RAID ville tilført reell nytteverdi til enheten.

Sikkerhetskopiereren kan koples direkte til ethvert Ethernet-basert TCP/IP-nettverk.

HP viser til undersøkelsen "Data Protection in Small Businesses", foretatt av Peripheral Concepts i februar i år, som antyder at 80 prosent av verdens bærbare og stasjonære PC-er inneholder firmadata, trass i anmodninger om bare å lagre på sikkerhetskopierte tjenere. Bare en forsvinnende liten del av bedriftene og organisasjonene har noe system for å sikkerhetskopiere lokalt lagrede data. Bærbare PC-er med store disker utgjør en spesiell tapsrisiko som følge av skade eller tyveri.

Eksterne tilbydere har gjerne sikkerhetskopiering av PC-er som en del av tilbudet. HP peker på at deres dedikerte backupmaskin gjør at du unngår å lagre interne data eksternt, at kopiering over lokalnettet som oftest er langt raskere enn over Internett, at evnen til selv å kunne rekonstruere tapte PC-er gir betydelige besparelser av tid, og at HP-maskinen i det lange løpet er billigere enn eksterne tjenester som koster opptil 200 kroner måneden per klient.

Les mer om andre lagringsprodukter:
Sun: Framtidens byggekloss for lagring
Spesialiserte lagringstjenere til hjemmemarkedet
Lagringsnett øker sterkt i Norge
IBM satser milliarder på lagringsnett
Tapestasjoner for mye annet enn backup
Jiro blir til lagring som Java til programmering
90 prosent av IT-investeringen blir lagring
IBM: PC-disker på 75 GB
Til toppen