Aviser og radio taper

Norsk Mediebarometer slår fast at tradisjonelle medier faller og nye medier stiger. Bortsett fra TV, som vi fremdeles bruker mest tid på.

I dag la Statistisk Sentralbyrå (SSB) fram publikasjonen Norsk Mediebarometer 2000 som tar pulsen på mediebruken blant nordmenn.

Trenden viser klart at vi leser færre aviser og hører mindre på radio, men flere bruker Internett og tekst-TV. Radiolyttingen blant det norske folket har falt jevnt gjennom 1990-årene og har en foreløpig bunn-notering på 57 prosent.

Selv om antall avislesere har falt, bruker de 77 prosent av mediebrukerne som leser aviser, like lang tid på å lese avisen
som før.

I en gjennomsnittlig uke bruker 48 prosent av nordmenn Internett. Dette er en eksplosiv økning på nesten 50 prosent i forhold til 1999.

Befolkningen bruker gjennomsnittlig 18 minutter på Internett, mens de som bruker Internett, bruker det 56 minutter hver dag. Ikke overraskende er det flest gutter/menn i aldersgrupen 9-15 som bruker Internett.

52 prosent har tilgang til Internett hjemme, og 71 prosent av befolkningen har tilgang til hjemme-PC.

TV er det mest populære massemediet, og rykker fra avisene. Hele fire av fem nordmenn (82 prosent) ser på TV en gjennomsnittsdag. I gjennomsnitt brukte nordmenn 138 minutter daglig til fjernsynsseing, og menn ser mer på TV enn kvinner. De yngre aldersgrupper ser mer på TV enn de eldre.

Blant 9-12-åringer, ser 91 prosent på TV hver dag.

Prosentvis bruk* 1991 1995 1999 2000
Fjernsyn 81 84 84 82
Avis 84 84 81 77
Radio 71 66 60 57
Plate/Kass./CD 43 38 44 50
Tekst-TV - 28 37 38
Internett - - 18 27
Hjemme-PC - 9 21 25
Bøker 24 18 - 20
Ukeblad 21 20 - 17
Tidsskrift 18 16 - 14
Video 10 8 9 10
Tegneserieblad 11 11 9 9

* Andel som har benyttet ulike massemedier en gjennomsnittsdag. 2000. Prosent. Kilde: SSB.
Hele publikasjonen - Norsk Mediebarometer 2000

Til toppen