Bane Tele, Telenor og NetCom fikk GSM-frekvenser

Post- og teletilsynets auksjon på de ledige norske GSM-frekvensene førte til at både Telenor og NetCom sikret seg ekstra kapasitet. Og Bane Tele. Men prisen ble som ventet svært lav.

Det er første gang at en tar i bruk auksjon for å tildene GSM-frekvenser i Norge. Fire selskap la inn bud på GSM-frekvenser i 900-båndet. Resultatet er at Telenor, Bane Tele og NetCom GSM ASA får to frekvensblokker hver. Tilsynet opplyser ikke hva det fjerde selskapet var.

Tilsynet opplyser heller ikke hva prisene endte på, annet enn at auksjonssummen utgjør kun en liten del av det beløpet som skal betales for å disponere frekvensblokkene i en 12 års periode. Den årlige avgiften er på 2,2 millioner kroner per frekvensblokk

Tilsynets foreløpige vurdering er at resultatet av auksjonen vil gi effektiv bruk av frekvensressursene ved at de som verdsetter dem høyest fikk tilslaget.

Bane Tele blir med dette det tredje selskapet her i landet som disponerer egne GSM-frekvenser, om en da ser bort fra Telia som fikk en GSM-1800 mobilkonsesjon i 1998 men som ikke benyttet tillatelsen.

Det ble ikke stilt krav til deltakerne i auksjonen, men Bane Tele får først rett til nasjonal roaming med Telenor Mobil og NetCom når selskapet har satt i drift basestasjoner i minst åtte tettsteder og dekker boligene til minst 170.000 personer og tilbyr offentlige teletjenester i nettet.

Ved tidligere konsesjonstildelinger på GSM 900 i 1991, GSM 1800 i 1998 og UMTS i 2000 ble anbudsprinsippet eller "skjønnhetskonkurranse" benyttet som tildelingsmetode, og det ble også krevd oppfylt visse minstekrav til dekning og utbyggingshastighet.

Også ledige GSM 1800 mobilfrekvenser skal auksjoneres ut. Fristen for å delta i den konkurransen settes senere av Post- og teletilsynet, men det er antydet 29. november.

Til toppen