Banebrytende Spacetec-kontrakt

Kongsberg Spacetec AS i Tromsø har inngått det de selv karakteriserer som "en banebrytende kontrakt" med det amerikanske selskapet Earth Watch Inc. i Colorado om leveranser av mottakssystem for satellittdata fra Quick Bird-satellittene.

I kroner og øre er det kanskje ikke all verden det er snakk om, selv om en avtale på ti millioner kroner merkes i et selskap hvis årsomsetning i år vil havne rundt 50 millioner kroner. Strategisk og prestisjemessig vurderes imidlertid tromsøselskapets avtale med Earth Watch svært høyt: Earth Watch Inc. er en av verdens ledende leverandører av satellittbilder.

– Vi vurderer kontrakten som meget betydelig for oss, sier systemingeniør Einar Grønås i Kongsberg Spacetec til digi.no.

Ifølge Grønås skal selskapet levere egenutviklet program- og maskinvare basert på en plattform fra Silicon Graphics. Avtalen omfatter leveranse av et testsystem og fire operasjonelle systemer i løpet av 1999.

Quick Bird-satellittene vil levere bilder av jorda med en oppløsning på 1 meter, og Kongsberg Spacetecs mottakssystem vil sørge for at data som sendes tilbake til jorda overføres med en hastighet på 320 megabit per sekund. Dette er 5000 ganger raskere enn hastigheten på en ISDN-linje.

– 320 megabit per sekund er den båndbredden Quick Bird-satellittene vil få på linken ned til bakken, og vi har utviklet en løsning som klare å lese og prosessere data i slike hastigheter, sier Grønås, som opplyser at de 52 ansatte ved Kongsberg Spacetec skal være ferdig med leveransen om i underkant av et år.

Tromsøselskapets leveranse vil bli et produkt som på verdensbasis er helt i fremste rekke rent teknologisk. Det bygges for tiden to Quick Bird-satellitter som skal skytes opp i cirka 600 kilometers høyde (såkalt lavbanesatellitter), og som kan fotografere detaljer på jorda ned til en meters størrelse. Til nå har denne type oppløsning kun vært forbeholdt militære formål. Dagens sivile jordobservasjonssatellitter har en oppløsningsgrad i størrelsesorden 3 meter til 1 kilometer.

- Det er ennå ikke besluttet hvor nedlesingen av satellittdataene skal foregå, sier Grønås, men legger til at for den type satellitter det her er snakk om vil nok steder i Sentral-Europa falle gunstigst ut. Her vil satellittene på de mest ideelle stedene kunne passere over nedlesingsstasjoner anslagsvis ti ganger i døgnet, mens f.eks. Svalbard knapt vil kunne fange opp satellittene i hele tatt. Muligheten for at satellittnedlesing kan skje i Norge er imidlertid ikke helt utelukket ennå. Uansett er det sikkert at nedlesingen vil skje fra flere steder på jorda.

Til toppen