Bankavtale synliggjør Microsoft som konglomerat

Microsofts nye treårige avtale med USAs sjette største bank, Bank One, favner om alt fra MSN-annonser til avanserte banktjenester over Internett.

Chicago-baserte Bank One er USAs sjette største, med en forvaltningskapital på 270 milliarder dollar og 60 millioner kunder, fordelt på individer, bedrifter og investorer. Banken er under et hardt press til å utvikle Internett-baserte tjenester, kanskje særlig for å trekke til seg små og mellomstore bedrifter. Den ser for seg hvordan bankvesenet etter hvert vil få karakter av ASP-virksomhet innen økonomiprogramvare, ved å kombinere betalingssystemer med regnskap, budsjett og liknende for den enkelte bedriften, samtidig som den kan fungere som mellomledd for småbedrifter som ønsker en enklest mulig måte å kople seg på den digitale næringskjeden mot små og store kunder og leverandører.

Den strategiske, foreløpig treårige avtalen mellom Bank One og Microsoft ble undertegnet fredag, og er verdsatt til rundt 30 millioner dollar, uten at dette tallet sier så veldig mye. Den gjelder først og fremst både markedsføring og tjenesteutvikling.

Innen markedsføring fungerer avtalen slik: Bank One hekter seg på et MSN-program kalt "Advantage Marketing". Det innebærer at banken gis anledning til å annonsere ikke bare på MSN, men også langt nede i spesifikke MSN-tjenester direkte knyttet til bankens virksomhet, blant annet de personlige økonomitjenestene samlet under merkelappen "Money". Mens Microsoft reklamerer for banken, skal Bank One på sin side markedsføre fordelene kundene vil få ved å bruke MSN Internet Access når de skal komme seg online.

Avtalen innebærer også at Microsofts økonomiapplikasjoner for småbedrifter, Great Plains og bCentral skal integreres mot Bank Ones tilbud til sine onlinekunder. Disse applikasjonene omfatter grunnleggende tjenester innen bokholderi og elektronisk handel.

Bank One kopler seg også på Microsofts varslingstjeneste .Net Alerts. Det innebærer at bankkundene kan bestille ulike former for digital varsling knyttet til sine konti og sine utbetalinger, for eksempel motta en e-post når en stor innbetaling er bokført, eller når kontoen faller under eller over en bestemt terskelverdi.

Avtalen forplikter ellers partene til å vurdere hvordan de skal utvikle og markedsføre andre nye produkter og tjenester.

Det ligger i avtalen, selv om det ikke nevnes eksplisitt i pressemeldingen, at bankens kunder vil måtte bruke .Net-tjenesten Passport for å nå de øvrige tjenestene. Microsofts varslede omlegging av denne tjenesten innebærer at Bank One-kundenes Passport vil kunne driftes av banken, Microsoft eller en tredje part.

Avtalen mellom Microsoft og Bank One er spesielt interessant fordi den viser at framtidens Microsoft ikke er et monopol, men et konglomerat.

Med et tjenestespekter som omfatter blant annet egne innholdsportaler, Internett-tilgang, bredbånd, standardapplikasjoner, standardtjenester over Internett, systemprogramvare og en infrastruktur for webtjenester (i betydningen "web services"), kan Microsoft tilrettelegge enestående framtidsrettede pakkeavtaler overfor store kunder. Mange konkurrenter kan tilby deler av det Microsoft kan legge inn i slike pakker, men ingen enkelt konkurrent kan tilby alt.

Det er grunn til å tro at Bank One-avtalen vil danne grunnlaget for framtidig avtaler mellom Microsoft og tunge aktører innen ulike bransjer. Det reiser spørsmål om en annen type markedsmakt enn den monopolsøksmålene i USA og Europa prøver å motarbeide.

Til toppen