Bankenes IT-investeringer ned i `98

En uformell undersøkelse digi.no har foretatt blant 5 av landets største banker tyder på investeringene på IT vil gå ned i 1998. Kreditkassen reduserer mest med en reduksjon i IT-investeringene med 130-140 millioner kroner inneværende år.

Mye tyder på at de norske bankene, som er storforbrukere av IT, vil bremse investeringsnivået i på dette området i 1998. Tyngst i så måte veier kuttene i Kreditkassens budsjetter.

- Vi hadde en del større prosjekter i 1997 som nå er avsluttet. Dette førte til uforholdsmessig høye investeringer på IT i 1997, sier Tore Grøttum i Kreditkassen, til digi.no. Han forklarer at nivået vil ligge betraktelig lavere i 1998.

- Hvis vi regner med programvare, maskinvare og konsulenttjenester for 1998, regner vi med å lande på 240 millioner, sier Grøttum.

Også i Sparebanken NOR, regner man med at IT-investeringene vil krympe i inneværende år. Banken hadde i fjor en omfattende utskifting av maskinparken til de ansatte, og regner med at utskiftingen vil få et mindre format i år.

- I fjor skiftet vi ut mellom 1500 og 2000 PCer - i år vil dette tallet trolig ligge rundt 1000, sier Einar Hvidtsten i Sparebanken Nor, til digi.no. Han legger likevel til at utskiftningstakten på minibanker vil gå noe opp, som følge av år 2000 problematikk. Totalt sett regner Hvidtsten likevel med at IT vil være mindre i 1997. Omlegging av IT-systemene beløp seg i 1997 til 30 millioner kroner.

I DnB forventes det at investeringsnivået vil ligge på omtrent samme nivå som i 1997, det vil si rundt 200 millioner kroner. Det samme gjelder BN Bank, som ikke har noen store utviklingsprosjekter på tapetet i 1998.

Eneste banken blant bankene digi.no snakket med som regner med økning i IT-investeringene i 1998, var Fokus bank. Banken hadde IT-investeringer på mellom 30 og 40 millioner i 1997, og regner med at dette tallet blir markant høyere i 1998. Økningen vil i første rekke komme i form av innleide konsulenter.

Til toppen