Banket Telenors bedriftsforsamling gjennom

Ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet Reier Søverg og siviløkonom Erik Must skal lete etter Telenors nye styreleder etter Eivind Reiten.

Den nye bedriftsforsamlingen til Telenor har fylkesmann i Vestfold, Mona Røkke som leder, i tråd med innstillingen og forslaget fra Nærings- og handelsdepartementet. Røkke har vært medlem av og leder for bedriftsforsamlingen siden 1995, i likhet med det meste av forsamling som var den første etter at Telenor ble etablert som aksjeselskap.

184 aksjonærer, som representerer 88,46 prosent av aksjekapitalen, var til stede i Colosseum Kino i Oslo som var åsted for selskapets første generalforsamling som børsnotert aksjeselskap.

Av aksjene eier staten ved Nærings- og handelsdepartementet 77,7 prosent.

Avgående styreleder i Telenor, Eivind Reiten, slutter fordi han blir konsernsjef i Norsk Hydro

Blant de forslagene på styreledere som har kommet fram er dagens konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen. Men på Telenors resultatpresentasjon for første kvartal i onsdag, avkreftet Hermansen at han hadde planer om å trekke seg.

Bedriftsforsamlingen i Telenor:
1. Fylkesmann Mona Røkke, Tønsberg
2. Fylkesordfører Gisle Handeland, Fedje
3. Lagdommer Brit Seim Jahre, Oslo
4. Fagsekretær Hilde Kinserdal, Bergen
5. Administrerende direktør Ragnar Klevaas, Bærum
6. Administrerende direktør. Jan-Erik Korssjøen, Kongsberg
7. Avdelingsleder Eystein Gjelsvik, Ski
8. Avdelingsdirektør Bjørg Simonsen, Rana
9. Administrerende direktør Kristian Zachariassen, Arendal
10. Bonde/økonomisjef Randi Braathe, Rygge
Varamedlemmer:
1. Advokat Ove Andersen, Arendal
2. Avdelingsleder Inger-Grethe Solstad, Stavanger

I tillegg kommer fem representanter som velges av Telenor-ansattes organisasjoner.

Til toppen